Служба за младежта, Фридрих Недермайер, Обучаващ лидер на РИ (2009-2010)
Начало » 2009-2010 » Служба за младежта, Фридрих Недермайер, Обучаващ лидер на РИ (2009-2010)Фридрих Недермайер, Обучаващ лидер на РИ

“Това беше най-хубавата година в живота ми” е най-често чуваното изречение, когато говорите със студент/ученик по обмен, който току-що се е завърнал вкъщи след годината на обмена. То изразява гордостта на студента/ученика, тъй като казва: “Направих го, научих информация, която ще е ценна за целия ми живот.” Тези 17-18-годишни момчета и момичета са изкарали успешно една учебна година в чужда страна. Научили са се да живеят и да се държат подобаващо в нова културна среда, една култура, която може би е много различна от собствената им култура. Живяли са с грижовни приемни семейства и са били подкрепяни от местния Ротари клуб. Посещавали са училище заедно с местните младежи и са преодолявали трудности без наставленията на собствените им родители. Чрез това изключително приятно преживяване, младежите са спечелили самоувереност и независимост; станали са по-толерантни към непознатото и имат желание и възможности да се справят с проблемни ситуации.

Ние, ротарианците, имаме възможността и задължението да служим на младите хора и да им помагаме в образованието и развитието им. Младежта е най-ценното ни съкровище; младите хора са нашето бъдеще. Чрез нашата отдаденост и програми, ние можем да им помогнем да намерят мястото си в обществото, за да могат те да станат отговорни лидери от бъдещето. Действията ни незабавно “се отплащат” от страна на  младежите чрез техния ентусиазъм, тяхната активност, техните усмивки. Когато работим с младите хора обаче, ние трябва да ги пазим и да им осигурим безопасни условия. По време на груповите дискусии, тази отговорност ще бъде разгледана по-подробно.

В Ротари имаме много програми, с които да служим на младежта. Съществуват местни и международни програми; програми, които да подкрепят непривилигированите или да спонсорират надарените и талантливите. Нашите структурирани младежки програми и програмите за пълнолетните младежи са Ротаракт, Интеракт, РИЛА и Ротариански младежки обмен.

Като дистрикт гуверньор, вие сте в позицията да започнете или да подобрите младежките програми или програмите за пълнолетните младежи. Можете и трябва да подкрепяте и надзиравате тези програми. Ротари клубовете се нуждаят от редовното получаване на информация чрез месечното ви писмо, уеб страницата на дистрикта или по друг начин. Присъствието на дистрикт гуверньора е наложително по време на срещи на комисии и ориентации, особено когато участват не-ротарианци. Участниците в младежки програми трябва да се включват и в събития на дистрикта и клубовете.

За да изпълните тези изисквания, вие имате достъп до голямо разнообразие от услуги във ваша подкрепа. Имаме най-компетентните служители на РИ в Еванстън или в международните офиси. От уеб страницата на РИ можете да сваляте ръководства, брошури и формуляри. Освен това е създадена Ресурсна група за служба на младежта с координатор за всяка зона. Координаторите ще подкрепят вас и офицерите във вашите дистрикти със своите съвети и информация за програмите.

Всичките четири програми — Ротаракт, Интеракт, РИЛА и Младежки обмен — имат международно и местно измерение. В международен план младите участници са нашите посланици на добра воля и мир. Нека ви дам няколко примера.

За свой годишен проект един Ротаракт клуб набира средства, за да закупи комплекти за първа помощ. Техните комплекти по-късно са изпратени в регион, разрушен от природно бедствие, където хората са загубили всичко. Един комплект съдържа палатка и принадлежности за ежедневието на едно голямо семейство или род/клан. Можете ли да си представите гордостта и радостта на ротаракторите, след като са получили известието, че са помогнали на едно семейство да оцелее?

В някои части на света, лагерите на РИЛА се провеждат на международно ниво с участници от няколко държави. Един такъв участник ми каза, че е било лесно да се сприятели със съседи от близка страна. За него е било изненадващо да установи колко много неща ги свързват и колко много общи проблеми е трябвало да преодолеят.

Накрая програмите за обмен. Като живеят в чужбина, учениците и студентите могат да получат поглед от „вътре” за живота в своята приемна страна. Те се учат и учат другите, получават и дават. Една студентка по обмен ми разказа как е била избрана от приемния си клуб да участва в Национален имунизационен ден и как се е трогнала от възможността да помогне за ваксинирането на малки деца против детски паралич.

Местните Ротари клубове печелят от тези програми. Организирането на летен лагер, подкрепата на Интеракт клуб или провеждането на семинар по РИЛА позволява на ротарианците да работят заедно, което се отразява позитивно на живота в клуба им. Така че получаваме и положителен вътрешен ефект. Програмите ни достигат и до обществото. Младежките ни програми не само включват участници. Те достигат до семейства, съседи, училища и приятели. Службата на Ротари клуба става известна за общността и създава положителен образ. Младежките програми засилват Ротари.

Участието в младежки програми ни носи многостранен успех. Насърчавам ви да стартирате тези програми — Младежки обмен, РИЛА, Ротаракт и Интеракт — или да подобрите съществуващите програми, където е наложително.