Обръщение на президента на РИ Уилфрид Уилкинсън февруари 2008 г.
Начало » 2007-2008 » Обръщение на президента на РИ Уилфрид Уилкинсън февруари 2008 г.Февруари 2008

През последните няколко седмици, докато мислех какво да напиша на тази страница, аз се сещах отново и отново за думите, приписвани на американския поет Ралф Уалдо Емерсън: ”Мирът не се постига с насилие, той може да се постигне само чрез разбирателство”.

В Ротари ние работим за постигането на мира чрез разбирателство и за постигане на разбирателството чрез служба. В нашите пътувания из света на Ротари Джоан и аз видяхме много дейни проекти, които наистина създават разбирателство и събират хората заедно. Най-често това са проектите, които включват ротарианци и бенефициенти. Те позволяват на всички да работят заедно в постигането на една цел и да споделят гордостта  и ползата от добре свършената работа.

Когато се съберем като приятели с хората, на които искаме да помогнем, когато говорим с тях за целите, нуждите и очакванията с яснота, когато вършим работата си с дух на съдействие, а не като акт на милосърдие, тогава градим истинско разбирателство. Това е начинът да започнем процеса на промяна, който ще продължи много повече, отколкото нашето участие в който и да било друг проект.

В годините след като РИ избра да се насочи към премахване на полиомиелита по света ние виждаме отново и отново как работата по постигането на една и съща цел може да събере хората заедно. Ние сме виждали безпрецедентно ниво на международно сътрудничество, тъй като правителствата и агенциите по света са построили нови канали на комуникация и съдействие. И сме виждали как доверието и откровеността, които развихме чрез това усилие, остават във времето и по този начин правят възможно реализирането на други проекти, благодарение на ползотворно сътрудничество и по-голямото разбирателство между нациите. Ротари никога няма да може да разреши всички проблеми или да посрещне всички нужди по света. Това, което можем да направим, и това, което се опитваме да правим по възможно най-добрия начин, е да помогнем където и както можем – чрез нашата служба да съберем хората заедно, за да си съдействат.

Всички проекти на Ротари, независимо от това колко са малки, имат потенциала да построят разбирателство и да донесат мир. В месеца на мира аз ви моля да запомните, че всеки проект има двойна цел: да постигне практическата си насоченост и да допринесе за развиването на добрата воля и приятелството. Ако планираме и служим добре, ще построим също здрави мостове към по-добро бъдеще. Като ротарианци ние вярваме, че мирът е възможен.