Задължения
Начало » Членство в Ротари » ЗадълженияРедовните посещения на еженеделните заседания на клуб Ротари представляват задължително изискване към членовете на клуба. Членове на клуба, пропуснали четири поредни заседания на своя клуб или отсъствали 60% от заседанията на Ротари в течение на едно полугодие на финансовата година (при услове, че отсъствието им не е било признато като уважително от съвета на клуба), автоматично престава да бъде член на клуба. Ротарианците могат да "загладят своя пропуск", посещавайки заседание на кой да е клуб Ротари в света за 6 дни или след 6 дни след заседанието на своя собствен клуб.

Подбора на нови достойни членове на клуба - привилегия и дълг на всички ротарианци.

Работа в комитетите. За претворяване в живота на идеала за служба на обществото членовете на клуба трябва активно да работят в един от комитетите по назначение на президента на клуба.

Областни конференции. Областната конференция или ежегодното събиране на ротарианците от областта представлява възможност за среща и обсъждане дейноста на клубовете и Ротари Интернешънъл. Ротарианците и техните съпруги се поканват за участие в конференцията.

Международният конгрес Ротари се провежда всяка година в един от големите световни градове и събира представители на Ротари от всички страни с цел да се обсъди деятелността на асоцияцията. След международните контакти делегатите се запознават с работата на Ротари в света. На всеки ротарианец се препоръчва да посети един от международните конгреси.