Дистриктни грантове
Начало » Ротари Фондация » Дистриктни грантовеЗдравейте приятели,

Надяваме се, че вече сте подготвили своите проекти за Дистриктния грант.
На заседание на Комитета за Фондация Ротари, което се проведе на 30 септември 2016 г., бе решено крайният срок за представяне на предложения от клубовете пред Дистриктната комисия да бъде 11  ноември 2016 година.
Сумата с която разполагаме за 2016-17, и която ще бъде разпределена за одобрените дистриктни грантове, е 9940.00 USD.
За Ваше удобство, в прикачените файлове ще намерите всички формуляри, които трябва да попълните и изпратите в електронен вид след като сте готови. Документите могат да бъдат свалени и от страницата на дистрикта, раздел Ротари фондация\Дистриктни грантове.
Моля, запознайте се внимателно с инструкциите в документите за попълване – апликационна форма и формуляр с критерии за оценка. Прегледайте внимателно всички раздели, за да се уверите, че са попълнени коректно и няма липса на информация. Проверете бюджета и съответствието му с дейностите в описанието. Постарайте се да докажете недвусмислено устойчивостта на вашия проект. Подкрепете изложението на вашия проект със снимки, оферти и проформа фактури, там където това е възможно.
 

Документация за изпращане по електронен път:

§  Апликационна форма – попълнени всички раздели и именована както следва: DG_Application  form_RC
<име на клуба>;
§  Последната страница на апликационната форма с подписите на представляващите Ротари клуба- кандидат и организациите-партньори – сканирана цветно във формат .pdf и име на файла както следва: DG_Application form_RC <име на клуба>_Signature;
§  Критериите за оценка на дистриктния грант – попълнени всички полета и име на файла както следва: DG_Evaluation criteria_RC <име на клуба>
§  Допълнителни документи подкрепящи гранта – сканирани в един файл във формат .pdf и име на  файла както следва: DG_Application form_RC <име на клуба>_Docs.
 
Всички документи, описани по-горе, се изпращат на следните електронни адреси:
kostova@bgmap.bg               Виолина Костова        председател на подкомитет за Дистриктни грантове
miteva.nina@yahoo.com       Нина Митева        председател на Комитета за Фондация Ротари
 

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи клубове и нека най-добрите спечелят!

Решението за класиране и одобрените за финансиране чрез дистриктен грант проекти ще бъде обявено на семинара на Фондация Ротари, на 19.11.2016 г, в гр. Севлиево.
 
 
11 октомври 2016
Ваш в Ротари, Димитър Димитров
Дистрикт гуверньор Д-2482