Предварителен ПЕТС, 30.септ.2017, Смолян
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » Предварителен ПЕТС, 30.септ.2017, Смолян