11.07.2018 Посещение на ДГ в РК Созопол
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 11.07.2018 Посещение на ДГ в РК Созопол

Ротари клуб Созопол: среща на ДГ Веселин Димитров с клуба в присъствие на двама ПДГ: Красимир Ганчев и Валентин Стоянов. Значими за морскитя град проекти и плодотворно сътрудничество с местната власт.