23.07.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците в Русе, РК Русе и РК Русе Дунав
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 23.07.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците в Русе, РК Русе и РК Русе Дунав

По традиция, срещата на Дистрик гуверньора се състоя в един и същи ден с двата клуба, представящи русенските ротарианци.

Ротари клуб Русе е чартиран на 31.05.1994 година с клуб спонсор РК София. Клубът бележи динамично развитие през годините, като спазва квалификационния принцип да включва в своя състав изявени лидери от различни професии с утвърден позитивен имидж в обществото и доказано желание за доброволческа дейност с хуманитарна насоченост. Проектите на клуба включват както традиционни инициативи, придаващи специфичния облик на РК Русе, така и нови дейности, създадени в отговор на обществените потребности на гр. Русе и неговите граждани.

Ротари клуб Русе-Дунав е чартиран на 21.12.2004 г. с 25 членове. Към монента членският състав на клуба наброява 19 души. В клуба членуват хора с различни професии, с утвърден позитивен имидж в обществото. Клубът работи в следните основни направления: активна клубна дейност, служба на обществото, професионална служба, международна дейност и подкрепа на младото поколение. В своята дейност клубът се е насочил към проекти, свързани с младите хора на гр.Русе.