Общо събрание на сдружението 2018
Начало » ПДГ Емил Коцев 2017-2018 » Общо събрание на сдружението 2018Уважаеми приятели,

Моля отворете прикачените файлове.

За да избегнем тази година проблеми при регистрацията на делегатите и да
се опитаме да направим разлика ви напомням следното:

За да се счита за легитимно участието на представителите (делегатите) в
Общото събрание, те трябва да притежават и представят следните
документи:

- Актуално състояние на съдебната регистрация на Ротари клуба, издадено
от *съответния окръжен съд* (за *софийските клубове - от Софийския
градски съд*), което да е издадено най-много  преди 6 месеца от датата
на Общото събрание (най-добре да е издадено през 2018 год.);

- Акредитивно писмо от редовна клубна среща, подписано от президента и
секретаря. Президентът, подписал акредитивното писмо на делегата за
конференцията, трябва да съответства на президента, който е по
представеното от клуба актуално състояние (приложен образец);

С уважение,

Емил Коцев
Гуверньор на Дистрикт 2482 (България)