16 октомври 2018. Среща с кмета на Ловеч - Корнелия Маринова
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 16 октомври 2018. Среща с кмета на Ловеч - Корнелия Маринова

КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
Родена на 10 ноември 1960 г. в Сливен.
Омъжена, с две дъщери.

Образование
Завършила Гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“ – Сливен. Магистър по биология и химия от ПУ „Паисий Хилендарски“. Има придобита професионална квалификация по управление на средното образование в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Кариера
1992-2011
Директор на ОУ „Васил Левски“ – Ловеч.

2011-2013
Председател на Общински съвет – Ловеч.
Зам.-член на Комитета на регионите от правителството на България , зам.-член на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания и на комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи.

Народен представител в 42-ото и 43-ото Народно събрание, зам.-председател на комисията по образование и наука в 43-ото Народно събрание. Зам.-председател на българската парламентарна делегация по франкофония.
Председател на Общински комитет „Васил Левски“ – Ловеч.
Член на Управителния съвет на Сдружението на възрожденските градове.

Член на Управителния съвет на Общобългарски комитет „Васил Левски“.
Избрана за кмет на Община Ловеч на 1 ноември 2015 г.