09 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров Ротари клуб Момчилград
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 09 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров Ротари клуб Момчилград

Ротари клуб Момчилград се стреми да развива социални и обществени дейности, към издигане обществената значимост на членството в Ротари. Членовете на Ротари клуб Момчилград работят за повишаване на клубната култура; съхранението и развитието на клубните традиции чрез орга-низиране на срещи, празници, пътувания с цел опознаване история, традиции и нрави; поддържане и развитие на отношенията с побратимените Ротари клубове.