24 октомври 2018. Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Тутракан
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 24 октомври 2018. Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Тутракан

От 2005г. насам Ротари клуб Тутракан обединява хора, изпълнени с ентусиазъм да променят към по-добро средата около себе си. Клубът е съставен от успели професионалисти от две общини: Тутракан и Главиница. Основните акценти в дейността са насочени към младите поколения, от раждането и подоброто здравеопазване през образованието до проекти свързани със изграждане на лидерски качества и умения. Ротари клуб Тутракан поддържа и развива активни връзки с приятелски и побратимени клубове от България и чужбина. Усещането за общност и приобщаване към ценностите на Ротари Интернешънъл е важно и Ротари клуб Тутракан активно работи за културната, историческата, здравната и еко идентичност на региона.