16 януари 2019. Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 16 януари 2019. Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста

Ротари клуб Козлодуй-Аугуста функционира в атомната столица на България. Поради компактната градоустройствена структура и професионалната свързаност членовете се познават не само много добре помежду си, но и от значителна част от населението. Те са лесно разпознаваеми и доста известни личности. Всеки има възможност директно да контактува с общинските и държавни те институции. Членовете на клуба участват в различни по своя характер местни събития. Налице са приятелски взаимоотношения. Благотворителността при бедствени случаи и за хора в нужда е осъзната от всички. Обръща се специално внимание на младото поколение чрез съвместни проекти с община Козлодуй и училищата.
 
Клубната служба се фокусира върху засилване на приятелството и ефективно функциониране на клуба. Ротари клуб Козлодуй-Аугуста провежда активна политика на промотиране на социални и хуманитарни послания и информационни кампании, насочени към младото поколение. В последните години клубът съсредоточава усилията си в кампании за превенция на агресията, насилието и дрогата с основна цел намаляване и преодоляване на агресивното поведение сред децата и младите хора.


Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста
Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста
Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста
Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста
Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста
Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Козлодуй Аугуста