06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център

Ротари клуб София-Център е един от клубовете със стремеж за устойчиво и успешно развитие в служба на обществото и в утвърждаване взаимната грижа и приятелство между ротарианците в клуба, както и към всички останали ротарианци. Проектите, по които клубът работи, са в полза на общността. Членове влагат лични усилия, време и средства, опита, професионалните умения и контакти, висок морал и социална ангажираност за успешно реализиране на хуманитарни проекти в полза на обществото и за утвърждаване и издигане имиджа на Ротари Фондацията. Клубът развива активна клубна дейност: ежеседмични приятелски срещи, срещи с гост-лектори и с други клубове от София и страната. Развива международно сътрудничество и управлява адекватно финансите си. В подкрепа на младото поколение работим активно за подпомагане дейността на двете младежки програми Ротаракт и  Интеракт, стимулираме изграждането на лидерски качества, направляваме и контролираме успешната реализация на техните проекти. Подпомагат финансово Ротари Фондацията и участват в проекти съфинансирани от нея,като със своето активно и отговорно отношение работят за обществената й значимост. За укрепване на приятелството и близостта в голямото семейство на Ротари, в което Ротари е начин на живот, се организират срещи, екскурзии, културни събития и общи празници.


06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център
06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център 06 февруари 2019 Посещ3ение на ДГ Веселин Димитров в Ротари клуб София център