ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА (ротари грамота)
Начало » ПДГ Митко Минев 2019-2020 » ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА (ротари грамота)ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА                  
 
МАРК ДАНИЕЛ
МАЛОУНИ

ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЗА 2019-2020г.
 
ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: 
“Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат промяна в дългосрочен план – по целия свят, в нашите общности и в самите нас
 
РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ЗА 2019-2020 Г.
ЗА РОТАРИ КЛУБОВЕТЕ
Ротарианската грамота отличава Ротари клубовете, които подкрепят нашите стратегически приоритети, чрез извършването на определени дейности. Клубовете разполагат с цяла ротарианска година, за да изпълнят целите от грамотата.
Ротари може автоматично да провери Вашите клубни постижения,  стига да поддържате актуална информация за Вашия клуб и членовете на клуба в My Rotary. За да отговарят на критериите за Ротарианската грамота, клубовете трябва да започнат годината като активни клубове в добро състояние и да поддържат това състояние през цялата година. Постиженията ще бъдат сравнени с данни за членския състав от 1 юли 2019г. и ще бъдат признати след като данните за 1 юли 2020г. са окончателни, което ще се потвърди на 15 август 2020г.
ОБЕДИНЯВАНЕ НА ХОРАТА
Постигнете най-малко 5 от следните цели:
● Назначете активна клубна комисия за членството, състояща се от не по-малко от пет члена и съобщете на Ротари Интернешънъл кой ще бъде председателят.
● Постигнете нетно увеличение на членския състав
● Поддържайте или подобрете нивото на задържане на настоящите и новите членове:
     -подобрете с 1% степента на задържане на      членовете или
     -ако степента Ви на задържане на членовете е била 90% или повече през 2018-2019г., поддържайте това ниво
● Постигнете нетно увеличение на членовете от женски пол или на лицата под 40 години
● Проучете професиите на Вашите клубни членове и работете по това да обедините вашия членския състав с различните бизнеси и професии от вашата общност.
● Спонсорирайте или съ-спонсорирайте нов Ротари клуб или Ротариански местен отряд
● Спонсорирайте или съ-спонсорирайте Интеракт или Ротаракт клуб
● Организирайте събитие за бивши стипендианти на Ротари и подчертайте възможностите за работа в мрежата на Ротари
● Спонсорирайте студент-участник в Младежки обмен или участник в RYLA  (Ротариански награди за млади лидери)
 
ПРЕПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ
Постигнете най-малко 5 от следните цели:
● Назначете активна клубна комисия за Фондацията, състояща се от не по-малко от пет члена и съобщете на Ротари Интернешънъл кой ще бъде председателят.
● Увеличете броя на членовете, участващи в проекти за служба
● Направете дарение от минимум 100 щ.д. на човек към Годишния фонд на Ротари Фондацията
● Организирайте събитие за събиране на средства или за повишаване информираността относно работата на Ротари по премахване на полиомиелита
● Реализирайте значим проект за служба, на местно или международно ниво, по една от шестте сфери на фокус
● Публикувайте на сайта на rotary.org успешни клубни проекти, с подробности относно дейностите, доброволчеството и събраните средства
● Продължете или установете партньорство с корпоративни, правителствени или неправителствени организации и работете заедно по проект
● Използвайте насоките за марката/бранда на Ротари, образците, материалите за кампанията „Хора на действието”, както и други свързани ресурси
● Погрижете се членовете на клуба да разговарят с медиите, за да разкажат историята на Вашия клуб и историята на Ротари
 
 
РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ЗА 2019-2020 Г.
ЗА РОТАРАКТ КЛУБОВЕТЕ
Ротарианската грамота за Ротаракт клубовете отличава клубовете, които подкрепят нашите стратегически приоритети, чрез извършването на определени дейности. Клубовете разполагат с цяла ротарианска година, за да изпълнят целите за грамотата.
За да отговарят на критериите за Ротарианската грамота, Ротаракт клубовете трябва да бъдат сертифицирани от Ротари Интернешънъл и одобрени от дистрикт гуверньора преди 1 юли 2019г. Клубовете ще декларират за постиженията си чрез подаване на номинационен формуляр до 15 август 2020г.
ОБЕДИНЯВАНЕ НА ХОРАТА
Постигнете най-малко 3 от следните цели:
● Постигнете нетно увеличение на членския състав с един член
● Поне 50% от членовете на клуба да добавят своите умения и интереси в техните профили в My Rotary
● Създайте и поддържайте връзка с побратимен клуб
● Проведете дейност или събитие  през Световната седмица на Ротаракт (годишнината на Ротаракт), поканете медиите и разкажете историята на Вашия клуб и тази на Ротари.
● Участвайте  в мрежово събитие или социална дейност, заедно с Вашия спонсор от Ротари клуб.
ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ
Постигнете най-малко 3 от следните цели:
● Постигнете средно минимално дарение от 25щ.д. за ПолиоПлюс от всеки член на клуба
● Организирайте събитие за събиране на средства или за повишаване информираността за работата на Ротари по изкореняване на полиомиелита
● Партнирайте си с Вашия спонсор от Ротари клуб в провеждането на значим проект за служба на местно или международно ниво по една от шестте сфери на фокус
● Публикувайте на сайта на rotary.org успешни клубни проекти, с подробности относно дейностите, доброволчеството и събраните средства
● Използвайте насоките за марката/бранда на Ротари, образците, материалите за кампанията „Хора на действието”, както и други свързани ресурси
 
РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ЗА 2019-2020 Г.
ЗА ИНТЕРАКТ КЛУБОВЕТЕ
Ротарианската грамота за Интеракт клубовете отличава клубовете, които подкрепят нашите стратегически приоритети, чрез извършването на определени дейности. Клубовете разполагат с цяла ротарианска година, за да изпълнят целите за грамотата.
За да отговарят на критериите за Ротарианската грамота, Интеракт клубовете трябва да бъдат сертифицирани от Ротари Интернешънъл и одобрени от дистрикт гуверньора преди 1 юли 2019г. Също до тази дата пълнолетен съветник на клуба трябва да декларира в Ротари имената си и данни за контакт. Офицерите от спонсора Ротари клуб или съветниците на Интеракт клуба декларират постиженията с номинационен формуляр до 15 август 2020г.
ОБЕДИНЯВАНЕ НА ХОРАТА
Постигнете най-малко 2 от следните цели:
● Организирайте среща, представяща на членовете на клуба ротариански програми за млади лидери, като RYLA (Ротариански награди за млади лидери) и Ротариански младежки обмени.
● Действайте съвместно с Вашия спонсор Ротари клуб или Вашия съветник за организирането и участието в ден на кариерата или менторска дейност
● Ангажирайте се с Вашия спонсор от Ротари клуб или Вашия съветник да свържете дипломиращите се Интерактори с Ротаракт клубове, базирани в университет или в определена общност
● Проведете дейност или събитие  през Световната седмица на Интеракт (годишнината на Интеракт), поканете медиите и разкажете историята на Вашия клуб и тази на Ротари.
ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ
Постигнете най-малко 3 от следните цели:
● Планирайте и изпълнете проект за Световния ден за служба на младежта
● Организирайте събитие за събиране на средства или за повишаване информираността за ротарианските дейности по изкореняване на полиомиелита
● Партнирайте си с Вашия спонсор от Ротари клуб в провеждането на значим проект за служба на местно или международно ниво за една от шестте сфери на фокус
● Помолете Вашия спонсор или съветник да публикуват на сайта на rotary.org успешни клубни проекти, с подробности относно дейностите, доброволчеството и събраните средства
● Използвайте насоките за марката/бранда на Ротари, образците, материалите за кампанията „Хора на действието“, както и други свързани ресурси 
 
 
 
 
 
РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ЗА 2019-2020 Г.
С ПРЕЗИДЕНТСКО ОТЛИЧИЕ
ЗА РОТАРИ КЛУБОВЕ
Тази година клубовете могат да получат Ротарианска грамота с Президентското отличие, когато постигнат целите от Ротарианската грамота плюс една до три допълнителни цели.
Постигнете тези цели като допълнение, за да спечелите СРЕБЪРНО отличие (1 цел), ЗЛАТНО отличие (2 цели) или ПЛАТИНЕНО отличие (3 цели)
● Свържете се с лидерите. Постигнете нетно увеличение на членството с пет или повече членове
● Свържете се със семействата. Организирайте проект за служба, ориентиран към семейството, който свързва семействата на Вашите членове, участници по младежките програми и други
● Свържете се професионално. Започнете или продължете програма за лидерско, личностно или професионално развитие, за да подобрите уменията на членовете си
● Свържете се с общността. Покажете как членовете на Вашия клуб са хора на действието, като най-малко четири пъти в месеца промотирате в социалните медии своя клуб и неговите дейности по службата 
 
ЗА РОТАРАКТ КЛУБОВЕТЕ
Тази година клубовете могат да получат Ротарианска грамота с Президентското отличие, когато постигнат целите от Ротарианската грамота плюс една до три допълнителни цели.
Постигнете тези цели като допълнение, за да спечелите СРЕБЪРНО отличие (1 цел), ЗЛАТНО отличие (2 цели) или ПЛАТИНЕНО отличие (3 цели)
● Свържете се с лидерите. Постигнете нетно увеличение на членството с пет или повече членове
● Свържете се със семействата. Организирайте проект за служба, ориентиран към семейството, който свързва семействата и приятели на Вашите членове, участници по младежките програми и други
● Свържете се професионално. Започнете или продължете програма за лидерско, личностно или професионално развитие, за да подобрите уменията на членовете си
● Свържете се с общността. Покажете как членовете на Вашия клуб са хора на действието, като най-малко четири пъти в месеца промотирате в социалните медии своя клуб и неговите дейности по службата 
 
ЗА ИНТЕРАКТ КЛУБОВЕТЕ
Тази година клубовете могат да получат Ротарианска грамота с Президентското отличие, когато постигнат целите от Ротарианската грамота плюс една до три допълнителни цели.
Постигнете тези цели като допълнение, за да спечелите СРЕБЪРНО отличие (1 цел), ЗЛАТНО отличие (2 цели) или ПЛАТИНЕНО отличие (3 цели)
● Свържете се с лидерите. Постигнете нетно увеличение на членството с пет или повече членове
● Свържете се със семействата. Организирайте проект за служба, ориентиран към семейството, който свързва семействата на Вашите членове и други
● Свържете се академично. Заедно с Вашия спонсор или съветник проучете възможностите за стипендия, които предлага местният Ротари клуб, или други възможности за стипендия, достъпни за членовете на Вашия клуб и представете тези възможности на клуба
● Свържете се с общността. Покажете как членовете на Вашия клуб са хора на действието, като изпратите видео материал до годишните Интеракт видео награди, промотиращ Вашия клуб и неговите дейности в службата.
 
РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА
 
Ротари е изградено върху контактите. Когато Пол Харис идва в Чикаго като млад адвокат, той създава Ротари по една основателна причина: да му помогне да установи контакт с другите в новия град. Повече от век по-късно ние разполагаме с безброй начини да създадем приятелства и връзки, за повечето от които Пол Харис никога не е мечтал. Все още способността на Ротари да ни свързва остава уникална и ненадмината.
 
Чрез своята специална мисия и структура, Ротари Интърнешънъл осигурява начин да се свържем с нашите общности, в професионална мрежа и да изградим здрави и трайни взаимоотношения. Нашите членове ни свързват с глобална общност чрез безбройните ни проекти и програми, нашето лидерство в борбата за унищожаване на полиомиелита и нашата работа с и чрез ООН. Нашата служба ни свързва с хора, които споделят  ценностите ни и искат да предприемат действия за по-добър свят; свързва ни с хора, които никога не бихме срещнали по друг начин, и които приличат много повече на нас, отколкото бихме могли да си представим; свързва ни с хора, които се нуждаят от нашата помощ, позволявайки ни да променяме живота в общности по целия свят.
 
С началото на новото десетилетие ние формираме бъдещето на Ротари. През 2019/2020г. Ротари ще осъществи  своя нов стратегически план, отговарящ на новостите на Законодателния  Съвет, и ще служи в нашите обновени сфери на фокус. Но истинската работа по оформяне на бъдещето на Ротари е в ръцете на нашите клубове, където организацията ни трябва да направи всичко възможно, за да се адаптира към променящите се съвременни реалности.
 
Докато клубът остава сърцевината на преживяването в Ротари, ние вече сме много по-креативни и гъвкави при вземането на решение за това какво може да представлява един клуб, как може да провежда срещите си и дори това какво може да се обсъжда на ротарианска среща. Ние трябва да имаме стратегия, както и да бъдем организирани и иновативни в подхода си към членовете, изграждайки по-широки и по-дълбоки връзки с нашите общности, да формираме нови клубни модели за привличане и ангажиране на повече и все по-различни членове.
 
Ротари наистина е едно семейство. Все още, твърде често, структурата на членството или изискванията на ръководството изглежда  правят Ротари недостъпно за днешните млади професионалисти. Ротари може и трябва да бъде преживяване, което допълва нашите семейства, вместо да се конкурира с тях. Когато нашите Ротари клубове са топли, гостоприемни места, където работа и семейство вървят ръка за ръка, ние даваме възможност на младите професионалисти, ориентирани към семейството, да се присъединят към ротарианската служба, както и модел на положителна гражданска ангажираност. И когато правим очакванията на ротарианските офицери реалистични и управляеми за заетите професионалисти, ние развиваме уменията и мрежите на едно ново поколение ротарианци, които ще се превърнат в новите ротариански лидери.
 
През 2019-2020 година предизвикателството за нас ще бъде да засилим многобройните начини, по които Ротари свързва света, изграждайки връзките, които позволяват на талантливи, загрижени и щедри хора да се обединят и да предприемат значими действия чрез службата в Ротари.
 
Марк Даниъл Малоуни
Президент, Ротари Интернешънъл 2019-2020