Обучение на екипа на Дистрикт 2482 за 2020-2021
Начало » РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА. Галерия за ротарианската 2019-2020 г. » Обучение на екипа на Дистрикт 2482 за 2020-2021

На 23 февруари 2020 г Ротари Интернешънъл, най-голямата членска организация в света, посветила се на значими хуманитарни каузи, отбеляза 115 години от основаването си.

Именно през февруари ротарианците от целия свят се събират в своите страни, за да обсъдят приоритетите и целите на своите клубове за следващата ротарианска година. Българските ротарианци от десетилетия заемат своето достойно място в организацията. На 8 февруари тези, на които е гласувана отговорността за добрата организация на дейността на Ротари, се събраха в Стара Загора за традиционното „обучение на екипа на Дистрикт 2482 България“ *.
 
Главното действащо лице на това обучение е избраният за следващата година Дистрикт гуверньор в България. На тази позиция всяка година застава различен ротарианец. Избира се сред най-разпознаваемите личности в ротарианските клубове. Едно от основните изисквания към Гуверньора е да бъде визионер. През настоящата година, дистрикт гуверньор е адв. Митко Минев от Ротари клуб Велико Търново, през следващата е арх Илиян Николов от Ротари клуб София Сердика.

Архитект Илиян Николов наскоро се завърна от Сан Диего, където заедно с гуверньорите от другите страни участва в Международната асамблея на Ротари Интернешънъл, която се провежда всяка година. На нея, следващият президент на Ротари представя целите и визията за бъдещето на организацията.

Президентската тема на следващата ротарианска година, която започва на 01 юли 2020 и продължава до 30 юни 2021, е „Ротари отваря възможности“ - великолепно илюстрирана чрез лого, изобразяващо три отворени врати. Това е покана съм всички достойни хора да се присъединят към организацията – като членове, партньори или доброволци в проектите за служба за общността. „Служба“ - думата не е избрана случайно.
Ротарианците са признати професионалисти, които се обединят в името на службата за добруване на общностите, в които живеят.

Както арх. Николов подчерта, Ротари Интърнешънъл се отличава от други подобни организации и с един факт, уникален по своята същност: наличието на Фондация Ротари. В тази фондация се събират ежегодно вноски от цял свят - повече от 2 млн души дават своя скромен индивидуален принос. Впоследствие, тези суми се връщат удвоени в общностите на членовете на Ротари, под формата на съфинансиране на ротариански проекти. През последните 6 месеца на предходната година в България бяха реализирани 3 проекта с международно съфинансиране на стойност над 270 000 USD и 10 по-малки проекта на стойност около над 70 000 USD. През миналата година с изключително висока активност са Ротарианците във Велико Търново, Петрич, Банско и Разлог, Стара Загора. Общата стойност на направеното от Ротари клубове в тези градове в полза на местните общности надхвърля милион 750 000 USD. В ход на реализация са и нови проекти.

Партньори на ротарианците в тези проекти са болници и общини, организации от неправителствения сектор, корпорации и фирми от малкия и среден бизнес. Като доброволци, освен ротарианците, се включват и други хора от всички възрастови групи, етноси и социални групи.

И друго отличава Ротари от останалите организации за служба на общността: приемствеността.
 
Младежи между 12 и 18 години се възпитават в лидерство и добротворство в специална програма на Ротари – Интеракт. Виждали сте тези младежи, които на практика реализират значими проекти като „Купи и дари“ и др..

И новото, което е изключително важно и дава допълнителен тласък за развитие в ерата на трансформации, отнасящо се до всички младежи в ротарианското семейство: от 01 юли 2020 година Ротаракт, програмата на Ротари за млади специалисти между 18 и 30 години, се променя същностно. Ротаракт клубовете стават равностойни партньори на Ротари клубовете.