Ротари клуб Добрич

Чартиран на: 14.06.1997
Спонсор клуб: 50288
Rotary ID: 50288
Среща:

Понеделник, 18.00 часа
9300 Добрич, р-т Централ,
Е-mail: rotarydobrich@gmail.com
 Уеб сайт: http://dobrich.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Надежда Пампорова
Вицепрезидент: Красимир Мецов
Секретар: Милен Стефанов
Церемониалмайстор: Николай Михайлов
Касиер: Любомир Стоянов
Елект-президент: Красимир Мецов
Паст президент: Генади Ганчев
Президент: Генади Ганчев
Вицепрезидент: Надежда Пампорова
Секретар: Красимир Мецов
Церемониалмайстор: Пенчо Керванов
Касиер: Любомир Стоянов
Елект-президент: Надежда Пампорова
Паст президент: Георги Панов
Комисия за клубна служба: Павел Павлов
Комисия за новите поколения: Надежда Пампорова
Комисия за членство: Младен Панайотов
Комисия за Фондация Ротари: Пенчо Керванов
Комисия за Професионална служба: Надежда Пампорова
Комисия за връзки с обществеността: Виктор Генчев
Комисия за служба на общността: Любомир Стоянов
Президент: Георги Панов
Секретар: Надежда Пампорова
Церемониалмайстор: Красимир Мецов
Касиер: Любомир Стоянов
Елект-президент: Генади Ганчев
Паст президент: Ивайло Кънчев Донев
Комисия за клубна служба: Надежда Пампорова
Комисия за новите поколения: Надежда Пампорова
Комисия за членство: Александрина Александрова
Комисия за Фондация Ротари: Пенчо Керванов
Комисия за връзки с обществеността: Ивайло Кънчев Донев
Комисия за служба на общността: Любомир Стоянов
Президент: Ивайло Кънчев Донев
Секретар: Надежда Пампорова
Церемониалмайстор: Генади Ганчев
Касиер: Пламен Павлов
Паст президент: Младен Панайотов
Комисия за клубна служба: Сашо Серафимов
Комисия за членство: Александрина Александрова
Комисия за Фондация Ротари: Младен Панайотов
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Мецов
Комисия за служба на общността: Любомир Стоянов
Президент: Младен Панайотов
Вицепрезидент: Ивайло Кънчев Донев
Секретар: Генади Ганчев
Касиер: Пламен Павлов
Елект-президент: Ивайло Кънчев Донев
Паст президент: Розиян Енчев
Комисия за клубна служба: Добрин Добрев
Комисия за членство: Николай Петров Ников
Комисия за Фондация Ротари: Йордан Йорданов
Комисия за Професионална служба: Митко Георгиев
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Мецов
Комисия за служба на общността: Митко Георгиев
Президент: Розиян Енчев
Елект-президент: Младен Панайотов
Касиер: Пламен Павлов
Паст президент: Стоян Стоянов
Президент: Стоян Стоянов
Церемониалмайстор: Ивайло Кънчев Донев
Касиер: Пламен Павлов
Елект-президент: Нейчо Г. Нейчев
Паст президент: Нейчо Г. Нейчев
Президент: Нейчо Г. Нейчев
Вицепрезидент: Стоян Стоянов
Секретар: Пламен Петров
Церемониалмайстор: Валентин Василев
Касиер: Пламен Павлов
Елект-президент: Стоян Стоянов
Паст президент: Павел Павлов
Президент: Павел Павлов
Вицепрезидент: Нейчо Г. Нейчев
Церемониалмайстор: Валентин Василев
Касиер: Пламен Павлов
Елект-президент: Нейчо Г. Нейчев
Паст президент: Александрина Александрова

Други в борда

Президент - Генади Ганчев
Елект-президент - Надежда Пампорова
Секретар - Красимир Мецов
Касиер - Любомир Стоянов
Церемониал майстор - Пенчо Керванов
Паст президент - Георги Панов
Минали президенти

Паст президенти:
Николай Пенев Колев 1997/98
Донко Георгиев Марев 1998/99
Стефан Данаилов Щърбанов 1999/2000
Иван Стоянов Колев 2000/01
Димо Димитров Иванов 2001/02
Владимир Божидаров Ханджиев 2002/03
Димитрин Радев Иванов 2003/04
Георги Димитров Коларов 2004/05
Желчо Илиев Петров 2005/06
Григор Генчев Алексиев 2006/07
Илия Михайлов 2007/08
Добрин Добрев 2008/09
Митко Георгиев 2009/10
Александрина Александрова 2010/11
Павел Павлов 2011/12
Нейчо Нейчев 2012/13
Стоян Стоянов 2013/14
Величко Великов 2014/15
Розиян Енчев 2015/16
Младен Панайотов  2016/17
инж. Ивайло Донев 2017/18
Георги Панов 2018/19
         
Паст секретари:
Георги Коларов 1997/98
Димитрин Иванов 1998/99
Камен Андреев 1999/2000
Валентин Манолов 2000/01
Марин Джамбазов 2002/03
Иван Иванов 2003/04
Григор Алексиев 2004/05
Сашо Серафимов – 2005/07
Розиян Енчев – 2007/08
Сашо Серафимов – 2008/09/10/11
Пламен Петров - 2011/12
Младен Панайотов  2013/14
Георги Панов 2014/15
Георги Панов 2015/16
Генади Ганчев 2016/17
арх. Надежда Пампорова 2017/18
арх. Надежда Пампорова 2018/19


Клубни проекти
» Интерактивен кабинет в Регионална Библиотека Дора Габе
» Бележити личности в историята на България
» Изграждане на спортна площадка в квартал Добротица
» Коледен Благотворителен Концерт Дарования 2010
» Коледни пакети за членовете от Сдружение на хората с увреждания Надежда
» Проект за възстановяване на гората в местността Кобъклака
» Поставяне на филтриращи системи за питейна вода в училищата в град Добрич
» Средства за подобряване на двигателната активност нха децата в ранна детска възраст

Клубни новини

Още новини


Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Добрич
» Чартиране на РАК и ИАК гр. Добрич
» Посещение на ДГ в РК Добрич
» Официална визита на ДГ Емил Коцев в Ротари клуб Добрич
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Добрич
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Чартиране на РАК и ИАК - гр. Добрич
» Чартиране на РАК и ИАК - гр. Добрич
» Представяне на книга в София "Старците умират в края на света", на поета ротарианец Сашо Серафимов


Клубни галерии