Ротари клуб Златоград

Чартиран на: 08.02.2005
Спонсор клуб: РК Смолян
Rotary ID: 67914
Среща:

Сряда , 18,00ч.
Ресторант  ”Александрови къщи”
гр. Златоград 4980
ул."Стефан Стамболов" № 40

http://zlatograd.rotarydistrict2482.org/

е -mail:rotary_zlatograd@mail.bg

Телефонен код: 03071/

Пощенски код: 4980


Първата среща по повод учредяването на Ротари Клуб Златоград се провежда на 18 януари 2005 година. Официалното чартиране на Ротари Клуб Златоград се състои на 26.02.2005 година. Чартирането се извършва с голямата помощ и подкрепа на спонсор клуба Ротари Клуб Смолян. Първия избран президент на Ротари Клуб – Златоград е Влади Гиритлиев – чартър президент. За елект-президент е избран Александър Митушев. По време на официалното честване по повод чартирането на клуба, в същия ден се открива и паметна чешма, изградена от Ротари Клуб – Златоград-Неделино.

Извършени са дарения за закупуване на синтезатор за нуждите на читалището в гр. Неделино, закупуване на апарат за МБАЛ Златоград, подпомагане на нуждаещи се деца в затруднения, дарения за църквата в гр. Неделино, дарения във връзка с наводненията в гр. Смолян. Ремонт на спортна площадка, дарение на СОУ „Антим I” по повод 50-годишнина.
Уеб сайт: http://zlatograd.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Емил Пашов
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Димитър Алендаров
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Румен Пехливанов
Паст президент: Ружа Бодурова
Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: инж. Александър Митушев
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Ружа Бодурова
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Димитър Алендаров
Касиер: Антон Ушев
Елект-президент: Емил Пашов
Паст президент: Велин Пеев
Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Велин Пеев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Емил Пашов
Елект-президент: Ружа Бодурова
Паст президент: Сузана Големилова
Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Сузана Големилова
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Емил Пашов
Елект-президент: Велин Пеев
Паст президент: Фьодор Думбов
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Фьодор Думбов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Касиер: Здравко Димитров
Елект-президент: Сузана Големилова
Паст президент: Антон Ушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: Мая Димитрова
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Антон Ушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Фьодор Думбов
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Мая Димитрова
Паст президент: Здравко Димитров
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: Мая Димитрова
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Здравко Димитров
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Паст президент: Димитър Алендаров
Комисия за новите поколения: Димитър Алендаров
Комисия за членство: Мая Димитрова
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Асен Бошнаков
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Димитър Алендаров
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Здравко Димитров
Паст президент: инж. Асен Бошнаков
Президент: инж. Асен Бошнаков
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Димитър Алендаров

Минали президенти

                                                         Паст президенти:                

Влади Гиритлиев 2005/2006

Александър Митушев 2006/2007

Станко Байрев 2007/2008

Асен Емилов 2008/2009

Пламен Саралийски 2009/2010

Асен Бошнаков 2010/2011

Димитър Алендаров 2011/2012

Здравко Димитров  2012/2013

Младен  Кънев    2013/2014
Антон Ушев 2014/2015
Фьодор Думбов 2015/2016
Сузана Големилова 2016/2017
Велин Пеев 2017/2018

               Паст секретари:

Антон Ушев 2005/2006

Пламен Саралийски 2006/2007

Антон Симеонов 2007/2008

Здравко Димитров 2008/2009     

Здравко Пехливанов 2009/2010 

Здравко Пехливанов 2010/2011

Здравко Пехливанов 2011/2012

Здравко Пехливанов 2012/2013

Здравко Пехливанов  2013/2014
Здравко Пехливанов  2014/2015/16/17/18/19


Клубни новини

Клубни събития

» Летен празник 2019 в Златоград
» Посещение на ДГ в РК Златоград
» Летен празник 2018 в Златоград
» Посещения на ДГ Емил Коцев в РК Златоград
» Зонална среща ЗОНА 9 в гр. Златоград – смяна на клубните бордове
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Златоград
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» 10 години РОТАРИ КЛУБ ЗЛАТОГРАД - НЕДЕЛИНО
» Официална визита на Иларио Астинов, ДГ 2014-2015 в РК Златоград и Неделино
» Коледна вечер, РК Златоград и Неделино


Клубни галерии