Ротари клуб Козлодуй-Аугуста

Чартиран на: 07.12.2004
Спонсор клуб: РК Враца
Rotary ID: 67179
Среща: Понеделник, 19.00 часа
гр. Козлодуй
Пиано бар (до пицария La Rocha)


Ротари клуб Козлодуй-Аугуста функционира в атомната столица на България. Поради компактната градоустройствена структура и професионалната свързаност членовете се познават не само много добре помежду си, но и от значителна част от населението. Те са лесно разпознаваеми и доста известни личности. Всеки има възможност директно да контактува с общинските и държавни те институции. Членовете на клуба участват в различни по своя характер местни събития. Налице са приятелски взаимоотношения. Благотворителността при бедствени случаи и за хора в нужда е осъзната от всички. Обръща се специално внимание на младото поколение чрез съвместни проекти с община Козлодуй и училищата.

Клубната служба се фокусира върху засилване на приятелството и ефективно функциониране на клуба. Ротари клуб Козлодуй-Аугуста провежда активна политика на промотиране на социални и хуманитарни послания и информационни кампании, насочени към младото поколение. В последните години клубът съсредоточава усилията си в кампании за превенция на агресията, насилието и дрогата с основна цел намаляване и преодоляване на агресивното поведение сред децата и младите хора.
Уеб сайт: N/A

Борд на клуба

Президент: Валентин Митов
Секретар: Венцислав Калушев
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Найден Найденов
Елект-президент: Здравко Велков
Паст президент: Веселин Тодоров
Комисия за клубна служба: Найден Найденов
Комисия за членство: Драгомир Маринов
Комисия за Фондация Ротари: Найден Найденов
Комисия за Професионална служба: Здравко Велков
Комисия за връзки с обществеността: Венцислав Калушев
Комисия за служба на общността: Здравко Велков
Президент: Веселин Тодоров
Секретар: Драгомир Маринов
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Найден Найденов
Паст президент: Драгомир Маринов
Комисия за клубна служба: Венцислав Калушев
Комисия за членство: Найден Найденов
Комисия за Фондация Ротари: Найден Найденов
Комисия за Професионална служба: Венцислав Калушев
Комисия за връзки с обществеността: Венцислав Калушев
Комисия за служба на общността: Венцислав Калушев
Президент: Драгомир Маринов
Секретар: Веселин Тодоров
Церемониалмайстор: Валентин Митов
Касиер: Найден Найденов
Паст президент: Венцислав Калушев
Комисия за клубна служба: Веселин Тодоров
Комисия за членство: Найден Найденов
Комисия за Фондация Ротари: Найден Найденов
Комисия за Професионална служба: Венцислав Калушев
Комисия за връзки с обществеността: Венцислав Калушев
Комисия за служба на общността: Венцислав Калушев
Президент: Венцислав Калушев
Секретар: Драгомир Маринов
Церемониалмайстор: Валентин Митов
Касиер: Найден Найденов
Елект-президент: Драгомир Маринов
Паст президент: Найден Найденов
Президент: Найден Найденов
Секретар: Галя Колецова
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Валентин Митов
Елект-президент: Венцислав Калушев
Паст президент: Здравко Велков
Комисия за членство: Пламен Котларов
Комисия за Професионална служба: Пламен Котларов
Президент: Здравко Велков
Секретар: Галя Колецова
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Елект-президент: Найден Найденов
Паст президент: Пламен Котларов
Президент: Пламен Котларов
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Елект-президент: Здравко Велков
Паст президент: Веселин Тодоров
Президент: Веселин Тодоров
Секретар: Пламен Котларов
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Елект-президент: Пламен Котларов
Секретар: Веселин Тодоров
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Пламен Котларов
Елект-президент: Веселин Тодоров

Минали президенти
Паст президенти
Драгомир Маринов 2017/18
Венцислав Калушев 2016/17
Найден Найденов 2015/16
Здравко Велков 2014/15
Пламен Котларов 2013/14
Веселин Тодоров 2012/13
Атанас Койчев 2011/12
Александър Богоев 2010/11
Валентин Митов 2009/10
Иво Симеонов 2008/09
Нейчо Савчев 2007/08
Йосиф Петков 2006/07
Лъчезар  Стоянов 2005/06
Дико Диков 2004/05


Паст секретари
Веселин Тодоров 2017/18
Драгомир Маринов 2016/17
Галя Колецова 2015/16
Галя Колецова 2014/15
Братан Братанов 2013/14
Пламен Котларов 2012/13
Веселин Тодоров 2007/12
Захари Бояджиев 2006/07
Михаил Стоянов 2004/06


Клубни новини

Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Козлодуй Аугуста
» Официално посещение на ДГ в РК Козлодуй
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещение на ДГ в РК Козлодуй Аугуста
» Благотворителния коледен бал на РК Козлодуй Аугуста


Клубни галерии