Ротари клуб Кърджали

Чартиран на: 30.09.1996
Спонсор клуб: РК - Смолян
Rotary ID: 31884
Среща: Понеделник,18.00 ч.,
Хотел “Арпезос”, ул. “Републиканска” 46
Ротари клуб Кърджали е чартиран през 1996 г. Двадесет години всеотдайна работа за Ротари. Водени от съзнанието, че светът ще стане по-хубаво място за живеене, РК Кърджали ежегодно си поставя цели и задачи в тази посока. Днес РК Кърджали е с изградени традиции и активно участие в местния обществен живот с отговорно отношение на членове-те му към всички планирани дейностти.

Освен благотворителните инициативи в полза на обществото, турнири, състезания, семинари и обучения, посещения на клубове от страната и чужбина, РК Кърджали поставя акцент върху работата с ФР, работата с Интеракт и Ротаракт клубовете, на които е спонсор. Важен приоритет на клуба е подобряване публичния си имидж и подкрепа дейностите за взаимопомощ между отделните членове . За развитието на клуба , членове-те се стремят към одобряване на клубната култура и финансова дисциплина следвайки една основна цел – разширяване приятелството с други клубове от страната и чужбина, безкористна служба в полза на общест-вото и вярност към хуманните идеи на Ротари.
Уеб сайт: www.rptarykardzhali.org

Борд на клуба

Президент: Христина Тодорова
Вицепрезидент: Роза Ташева
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Мухаррем Али
Касиер: Невин Караджа-Исмаил
Елект-президент: Ирина Георгиева - Матева
Паст президент: Валентин Гогев
Комисия за членство: Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Сибел Кяшиф Мехмед
Президент: Валентин Гогев
Вицепрезидент: Гавраил Гавраилов
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Сейхан Хълми Мехмед
Касиер: Невин Караджа-Исмаил
Елект-президент: Христина Тодорова
Паст президент: Бахар Палова
Президент: Бахар Палова
Вицепрезидент: Атанас Кюпреджиев
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Велко Бонев
Касиер: Христина Тодорова
Елект-президент: Валентин Гогев
Паст президент: Себахатин Гьокче
Комисия за членство: Панайот Панайотов
Комисия за Фондация Ротари: Йорданка Чавдарова
Президент: Себахатин Гьокче
Вицепрезидент: Наталия Пачилова
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Йорданка Господинова
Касиер: Христина Тодорова
Елект-президент: Бахар Палова
Паст президент: Наско Настев
Комисия за новите поколения: Альоша Синабов
Комисия за членство: Альоша Синабов
Комисия за Фондация Ротари: Дияна Ролева - Йорданова
Комисия за Професионална служба: Роза Ташева
Комисия за връзки с обществеността: Джевдет Адем
Президент: Наско Настев
Вицепрезидент: Гавраил Гавраилов
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Бахар Палова
Касиер: Валентин Гогев
Елект-президент: Себахатин Гьокче
Паст президент: Наталия Пачилова
Президент: Наталия Пачилова
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Секретар: Христина Тодорова
Церемониалмайстор: Себахатин Гьокче
Касиер: Роза Ташева
Елект-президент: Наско Настев
Паст президент: Гавраил Гавраилов
Президент: Гавраил Гавраилов
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Церемониалмайстор: Велко Бонев
Касиер: Роза Ташева
Елект-президент: Наталия Пачилова
Паст президент: Роза Ташева
Президент: Роза Ташева
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Церемониалмайстор: Дияна Ролева - Йорданова
Касиер: Елван Гюркаш
Елект-президент: Гавраил Гавраилов
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Секретар: Исмет Юсеин
Церемониалмайстор: Дияна Ролева - Йорданова
Касиер: Елван Гюркаш
Елект-президент: Роза Ташева

Минали президенти

Паст президенти
Стефан Сираков 1996/97
Димитър Милев 1997/98
Георги Башков 1998/99
Станислав Луков 1999/00
Емил Младенов 2000/01
Кольо Павлов 2001/02
Васил Байданов 2002/03
Садулла Хаджиев 2003/04
Атанас Кюпреджиев 2004/05
Марин Драгнев 2005/06
Здравко Деведжиев 2006/07
Георги Желев 2007/08
Джевдет  Адем  2008/09
Альоша Синабов 2009/10
Панайот Панайотов 2010/2011
Росен Сираков 2011/2012
Роза Ташева 2012/2013
Гавраил Гавраилов 2013/2014
Наталия Пачилова 2014/2015
Наско Настев 2015/2016
Себахтин Гьокче 2016/2017

 

Паст секретари
Георги Башков 1996/98
Слави Кехайов 1998/2000
Живко Щерев 2000/02
Садулла Хаджиев 2002/03
Васил Байданов 2003/04
Садулла Хаджиев 2004/05
Росен Сираков 2005/06
Наско Настев 2006/07
Даниела Назърова  2007/08
Наско Настев 2008/09
Даниела Назърова  2009/10
Гавраил Гавраилов 2010/11
Исмет Юсеин 2011/2012
Анко Русев 2012/2013
Галина Христова 2013/2014
Христина Тодорова 2014/2015
Ирина Георгиева-Матева 2015/2016


Клубни проекти
» Училище за млади майки "ДАР" отвори врати в Кърджали

Клубни новини

Още новини


Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Кърджали
» Благотворителен пролетен Бал "Заедно на един мост"
» Международен културен обмен "Заедно на един мост" 2019
» Посещение на ДГ в РК Кърджали
» Благотворителен пролетен бал "Орфеева вечер"
» Посещения на ДГ Емил Коцев в РК Кърджали
» 20 год. РК Кърджали
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Кърджали
» Зонална среща ЗОНА 9 в гр. Златоград – смяна на клубните бордове
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещение на ДГ в РК Кърджали
» Празник на приятелството и единението – РК Кърджали
» Ритуал в Кърджали
» Новогодишно тържество на РК КЪРДЖАЛИ
» Риболовен турнир на яз. Кърджали на 29 септември 2012 год.от 9,00 часа
» риболовен турнир на яз. Кърджали


Клубни галерии