Ротари клуб Ловеч

Чартиран на: 26.05.2003
Спонсор клуб: РК София-Витоша
Rotary ID: 62296
Среща: Сряда, 19.00 ч.,
Ресторант “Драката”, пл.”Т.Кирков”
Ротари клуб Ловеч е група от бизнесмени и специалисти, които с живота и делото си са свързани с град Ловеч. Нашите дейности се реализират основ-но в насоките: Поддържане на културно-исто-рическото и архитектурното наследство и под-крепа на талантливи деца.

Това е свързано с активната дейност на членовете на клуба в проекти от местно и национално значение. Поддържаме топли приятелски отношения с по-голяма част от Ротари клубовете в страната. Подпомагаме дейността им и се радваме на приятелска подкрепа от тяхна страна. В резултат от нашата дейност са изградени спортни съоръжения, проектирани са мостове, възстановени са исторически паметници. Реализирани са филми и театрални постановки. Издадени са исторически книги. Организирани са национални изложби, турнири. Всичко това сме направили заедно в името на един по-добър свят.

Уеб сайт: www.rotary-lovech.com

Борд на клуба

Президент: Румен Иванов
Вицепрезидент: Емил Енчев
Секретар: Мариан Стоянов
Церемониалмайстор: Деян Петров
Касиер: Мариан Петракиев
Елект-президент: Мариан Стоянов
Паст президент: Ивелин Иванов
Комисия за Фондация Ротари: Никола Петров
Комисия за връзки с обществеността: Мариан Стоянов
Президент: Ивелин Иванов
Вицепрезидент: Мариан Стоянов
Секретар: Емил Енчев
Церемониалмайстор: Любомир Банчев
Касиер: Мариан Петракиев
Елект-президент: Румен Иванов
Паст президент: Минчо Казанджиев
Комисия за клубна служба: Любомир Банчев
Комисия за новите поколения: Деян Петров
Комисия за членство: Мариан Стоянов
Комисия за Фондация Ротари: Никола Петров
Комисия за Професионална служба: Борислав Илевски
Комисия за служба на общността: Ивелин Иванов
Президент: Минчо Казанджиев
Вицепрезидент: Деян Петров
Секретар: Емил Енчев
Церемониалмайстор: Мариан Стоянов
Касиер: Мариан Петракиев
Елект-президент: Ивелин Иванов
Паст президент: Радослав Райков
Комисия за Фондация Ротари: Емил Енчев
Президент: Радослав Райков
Вицепрезидент: Ивелин Иванов
Секретар: Деян Петров
Церемониалмайстор: Мариан Стоянов
Касиер: Мариан Петракиев
Елект-президент: Минчо Казанджиев
Паст президент: Борислав Илевски
Комисия за членство: Любомир Банчев
Комисия за Фондация Ротари: Емил Енчев
Президент: Борислав Илевски
Вицепрезидент: Детелин Ковачев
Секретар: Деян Петров
Церемониалмайстор: Радослав Райков
Касиер: Мариан Петракиев
Елект-президент: Радослав Райков
Вицепрезидент: Мариан Петракиев
Секретар: Деян Петров
Церемониалмайстор: Радослав Райков
Касиер: Ивелин Иванов
Елект-президент: Борислав Илевски
Паст президент: Любомир Банчев
Президент: Любомир Банчев
Секретар: Детелин Ковачев
Церемониалмайстор: Димитър Драганов
Касиер: Ивелин Иванов
Церемониалмайстор: Димитър Драганов
Касиер: Ивелин Иванов
Елект-президент: Любомир Банчев
Паст президент: Мариан Петракиев
Президент: Мариан Петракиев
Вицепрезидент: Димитър Илиев
Церемониалмайстор: Румен Иванов
Касиер: Ивелин Иванов
Секретар: Мариан Петракиев
Церемониалмайстор: Димитър Илиев
Касиер: Ивелин Иванов
Елект-президент: Мариан Петракиев
Паст президент: Георги Терзийски
Президент: Георги Терзийски
Вицепрезидент: Борислав Илевски
Секретар: Мариан Петракиев
Церемониалмайстор: Димитър Илиев
Касиер: Ивелин Иванов
Елект-президент: Георги Ликьов
Президент: Георги Ликьов
Вицепрезидент: Борислав Илевски
Касиер: Ивелин Иванов
Елект-президент: Георги Терзийски
Касиер: Ивелин Иванов
Секретар: Георги Терзийски
Касиер: Ивелин Иванов
Секретар: Петко Игнатов
Касиер: Ивелин Иванов
Президент: Детелин Ковачев
Секретар: Петко Игнатов
Касиер: Ивелин Иванов
Президент: Георги Терзийски
Секретар: Петко Игнатов
Касиер: Ивелин Иванов

Други в борда

Румен Иванов - Президент
Емил Енчев - Вице Президент
Мариан Стоянов - Елект Президент
Ивелин Иванов - Паст Президент
Мариан Стоянов - Секретар
Мариян Петракиев - Ковчежник
Деян Петров - Церемониал Майстор


Минали президенти
Паст президенти
Георги Терзийски     2003-2004
Детелин Ковачев       2004-2005
Валентин Вълков      2005-2006
Николай Кълбов       2006-2007
Гриша Генов             2007-2008
Георги Ликьов          2008-2009
Георги Терзийски     2009-2010
Ваньо Минков           2010-2011
Мариан Петракиев    2011-2012
Димчо Иванов           2012-2013
Любомир Банчев       2013-2014
Николай Начев          2014-2015
Борислав Илевски     2015-2016
Радослав Райков        2016-2017
Минчо Казанджиев   2017-2018
Ивелин Иванов          2018-2019
Паст секретари
Петко Игнатов           2003-2006
Георги Терзийски     2006-2007
Димчо Иванов           2007-2009
Мариан Петракиев    2009-2011
Ваньо Минков           2011-2013
Детелин Ковачев       2013-2014
Деян Петров              2014-2017
Емил Енчев                2017-2019

Клубни проекти
» Пази мост
» Проект "Кан Тервел" – дипломатът, светецът воин и спасителят на Европа - PK ЛОВЕЧ
» Проект"Да възстановим реликвата на гр.Ловеч-Въжения мост"

Клубни новини

Клубни събития

» Традиционен благотворителен бал на Ротари клуб Ловеч
» Посещение на ДГ в РК Ловеч
» Посещение на ДГ в РК Ловеч
» 15 Години РК Ловеч
» Награди за принос на талантливи деца
» Официално посещение на ДГ в РК Ловеч
» Национален турнир по судоку – Ловеч
» "Ловеч-моят град", традиционен бал за набиране на средства
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив