Ротари клуб Момчилград

Чартиран на: 20.11.2001
Спонсор клуб: РК Кърджали
Rotary ID: 56894
Среща:

Вторник, 19.00 часа
гр. Момчилград
Туристическо ваканционно селище
КЛУБ “МАКАЗА”- извън регулация.

rotari_mlg@abv.bg


Ротари клуб Момчилград се стреми да развива социални и обществени дейности, към издигане обществената значимост на членството в Ротари. Членовете на Ротари клуб Момчилград работят за повишаване на клубната култура; съхранението и развитието на клубните традиции чрез орга-низиране на срещи, празници, пътувания с цел опознаване история, традиции и нрави; поддържане и развитие на отношенията с побратимените Ротари клубове.
Уеб сайт: N/A

Борд на клуба

Президент: Красимир Тошков Боюклиев
Вицепрезидент: Динчер Ибрям
Секретар: Айтен Сабри
Церемониалмайстор: Недим Карагьоз
Касиер: Сейхан Фахри Исмаил
Елект-президент: Акиф Акиф
Паст президент: Фикрет Хабиб
Комисия за членство: Айлин Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Мехмед Юсеин Исмаил
Комисия за връзки с обществеността: Айтен Сабри
Президент: Фикрет Хабиб
Секретар: Емилия Пенева
Церемониалмайстор: Бисер Сребрев
Касиер: Адлен Шукри Шевкед
Елект-президент: Емилия Пенева
Паст президент: Айлин Джевдет Адем
Комисия за членство: Айлин Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Мехмед Юсеин Исмаил
Президент: Айлин Джевдет Адем
Вицепрезидент: Дарина Зотева
Секретар: Мехмед Юсеин Исмаил
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Адлен Шукри Шевкед
Елект-президент: Фикрет Хабиб
Паст президент: Красимир Тошков Боюклиев
Комисия за клубна служба: Даниела Георгиева
Комисия за новите поколения: Надя Петкова
Комисия за членство: Динчер Ибрям
Комисия за Фондация Ротари: Красимир Тошков Боюклиев
Комисия за Професионална служба: Акиф Акиф
Комисия за връзки с обществеността: Фикрет Хабиб
Комисия за служба на общността: Бисер Сребрев
Президент: Красимир Тошков Боюклиев
Секретар: Динчер Ибрям
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Айлин Джевдет Адем
Паст президент: Мехмед Юсеин Исмаил
Комисия за членство: Айлин Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Мехмед Юсеин Исмаил
Президент: Мехмед Юсеин Исмаил
Вицепрезидент: Динчер Ибрям
Секретар: Айлин Джевдет Адем
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Айлин Джевдет Адем
Елект-президент: Красимир Тошков Боюклиев
Паст президент: Дарина Зотева
Комисия за новите поколения: Красимир Тошков Боюклиев
Комисия за членство: Динчер Ибрям
Президент: Дарина Зотева
Вицепрезидент: Адлен Шукри Шевкед
Секретар: Динчер Ибрям
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Дарина Зотева
Елект-президент: Мехмед Юсеин Исмаил
Паст президент: Динчер Ибрям
Секретар: Адлен Шукри Шевкед
Президент: Надя Петкова
Вицепрезидент: Даниела Георгиева
Церемониалмайстор: Акиф Акиф

Минали президенти

Паст президенти   Паст секретари
Гюнай Мехмед 2001/02   Бахатдин Ахмедив 2001/02
Даниела Георгиева 2003/04   Николай Янчев 2003/04
Николай Янчев 2004/05   Даниела Георгиева 2004/05
Гергин Габровски 2005/06   Фикрет Хабиб 2005/06
Гинчо Колев 2006/07   Георги Деков 2006/07
Акиф Акиф 2007/08   Надя Петкова 2007/08
Фикрет Хабиб 2008/09   Антон Русчуклиев 2008/09
Фикри Гюлестан 2009/10   Бисер Сребрев 2009/10
Надя Петкова 2010/11   Вели Шакир 2010/11
Вели Шакир 2011/12   Адлен Шевкед 2011/12
Адлен Шевкед 2012/13   Нуртин Шабан 2012/13
Динчер Ибрям 2013/14   Дарина Зотева 2013/14


Клубни проекти
» Чешма в центъра на Момчилград

Клубни новини

Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Момчилград
» Посещения на ДГ Емил Коцев в РК Момчилград
» Официално посещение на ДГ в РК Момчилград
» Зонална среща ЗОНА 9 в гр. Златоград – смяна на клубните бордове
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещение на ДГ в РК Момчилград
» Официална визита на Иларио Астинов, ДГ 2014-2015 в РК Момчилград