Ротари клуб Монтана

Чартиран на: 07.06.2000
Спонсор клуб: РК - София
Rotary ID: 53881
Среща: Понеделник, 18.00 ч.,  ресторант "МОНТАНА"

Уеб сайт: http://montanad2482.blogspot.com/

Борд на клуба

Президент: Валери Кръстев
Вицепрезидент: Тодор Владимиров
Секретар: Евгени Николов
Церемониалмайстор: Людмил Антов
Касиер: Цветан Станев
Елект-президент: Мариус Конов
Паст президент: Кирил Петков Кирилов
Президент: Кирил Петков Кирилов
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Ангел Велков
Церемониалмайстор: Евгени Николов
Касиер: Цветан Станев
Елект-президент: Валери Кръстев
Паст президент: Кирил Петков Кирилов
Президент: Кирил Петков Кирилов
Вицепрезидент: Валери Кръстев
Секретар: Мариус Конов
Церемониалмайстор: Румен Ценов
Касиер: Цветан Станев
Паст президент: Тодор Тодоров
Комисия за клубна служба: Евгени Николов
Комисия за членство: Людмил Антов
Комисия за Фондация Ротари: Любен Ананиев
Комисия за връзки с обществеността: Тодор Тодоров
Комисия за служба на общността: Христо Петров
Президент: Тодор Тодоров
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Румен Ценов
Церемониалмайстор: Мариус Конов
Паст президент: Цветан Станев
Президент: Цветан Станев
Вицепрезидент: Цветан Цветков
Церемониалмайстор: Мариус Конов
Елект-президент: Тодор Тодоров
Паст президент: Любен Ананиев
Президент: Любен Ананиев
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Румен Ценов
Церемониалмайстор: Людмил Антов
Елект-президент: Цветан Станев
Вицепрезидент: Людмил Антов
Секретар: Евгени Николов
Церемониалмайстор: Върбан Андреев
Елект-президент: Любен Ананиев
Паст президент: Мая Владимирова Григорова
Президент: Мая Владимирова Григорова
Секретар: Цветан Станев

Други в борда

Президент - Валери Кръстев; Тодор Владимиров - вицепрезидент; Секретар - Евгени Николов; Людмил Антов - ковчежник, Цветан Станев - касиер
Минали президенти
Паст президенти Любомир Иванов 1996/97 Георги Прокопов 1997/2001 Христо Петров 2001/02 Върбан Андреев 2002/03 Замфир Замфиров 2003/04 Любомор Иванов 2004/05 Цветан Цветков 2005/06 Ангел Велков 2006/07 Людмил Антов 2007/08 Евгени Николов 2008/09 Николай Николов 2009/10 Тодор Владимиров 2010/2011  Мая Владимирова 2011/2012 Никодим Войнов 2012/2013 Любен Ананиев 2013/2014 Цветан Станев 2014/2015 Тодор Тодоров 2015/2016, Кирил Кирилов 2016/2017, Кирил Кирилов 2017/2018

Паст секретари Венцислав Георгиев 1996/97 Людмил Антов 1997/2001 Евгени Николов 2001/02 Цветан Цветков 2002/03 Латинка Арсенова 2003/04 Цветан Цветков 2004/05 Любомир Бояджиев 2005/06 Мая Владимирова 2006/07 Надя Миронова 2007/08 Мая Владимирова 2008/09 Тодор Владимиров 2009/10 Любка Хаджийска 2010/2011 Цветан Станев 2011/2012 Евгени Николов 2012/2013 Румен Ценов 2013/2014 Анелия Иванова - Тодорова 2014/2015 Румен Ценов 2015/2016, Мариус Конов 2016/2017, Ангел Велков 2017/2018
Клубни проекти
» Турнир по табла

Клубни новини

Още новини


Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Монтана
» Посещение на ДГ в РК Монтана
» Коледен бал на РК Монтана
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Монтана
» Посещение на ДГ в РК Монтана
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив