Ротари клуб Плевен Центрум

Чартиран на: 14.05.1937
Спонсор клуб: РК София-Витоша
Rotary ID: 55633
Среща:

Понеделник, 18:00 ч., ресторант "Ростов", ет. 1, ул. "Цар Борис III" 2
e-mail: rcplevencentrum@gmail.com,

Офис: Плевен, пл. Възраждане 1, ет. 3, ст. 312-313
Уеб сайт: http://www.rotary-pleven.com

Борд на клуба

Президент: Николай Савов
Вицепрезидент: Илиян Йончев, PHF+
Секретар: Николай Момчилов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Тодоров Яков
Елект-президент: Николай Момчилов
Паст президент: Красимир Братанов
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Президент: Красимир Братанов
Вицепрезидент: Пламен Маринов, PHF+
Секретар: Марияна Гетова
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Николай Савов
Паст президент: Пламен Пацев, PHF+
Комисия за Фондация Ротари: Илиян Йончев, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Президент: Пламен Пацев, PHF+
Вицепрезидент: Димитър Господинов, PHF+
Секретар: Калин Христов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Красимир Братанов
Паст президент: Христо Нинов
Комисия за клубна служба: Венцислав Дилков, PHF+
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF
Комисия за членство: Николай Савов
Комисия за Фондация Ротари: Илиян Йончев, PHF+
Комисия за Професионална служба: Михаил Михайлов, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Димитър Господинов, PHF+
Комисия за служба на общността: Чавдар Балабанов, PHF
Президент: Христо Нинов
Вицепрезидент: Искра Ганева, PHF
Секретар: Венцислав Дилков, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Пламен Пацев, PHF+
Паст президент: Илиян Йончев, PHF+
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF
Комисия за членство: Димитър Мицаркин, PHF+
Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Президент: Илиян Йончев, PHF+
Вицепрезидент: Искра Ганева, PHF
Секретар: Марияна Гетова
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Димитър Данков
Елект-президент: Христо Нинов
Паст президент: Калин Христов
Комисия за клубна служба: Димитър Мицаркин, PHF+
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF
Комисия за членство: Асен Христов, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Комисия за Професионална служба: Михаил Михайлов, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Бориславов Иванов
Комисия за служба на общността: Красимир Братанов
Президент: Калин Христов
Вицепрезидент: Генади Тодоров, PHF
Секретар: Пламен Пацев, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Димитър Данков
Елект-президент: Илиян Йончев, PHF+
Паст президент: Михаил Михайлов, PHF+
Комисия за новите поколения: Йордан Бориславов Иванов
Комисия за членство: Асен Христов, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Десислава Велева Статева
Комисия за връзки с обществеността: Искра Ганева, PHF
Президент: Михаил Михайлов, PHF+
Вицепрезидент: Симеон Петранов
Секретар: Роберт Халваджиян
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Генади Тодоров, PHF
Елект-президент: Калин Христов
Паст президент: Бойко Стаменов, PHF
Президент: Бойко Стаменов, PHF
Вицепрезидент: Калин Христов
Секретар: Искра Ганева, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Михаил Михайлов, PHF+
Президент: Пламен Маринов, PHF+
Вицепрезидент: Илиян Йончев, PHF+
Секретар: Симеон Петранов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Роберт Халваджиян
Елект-президент: Бойко Стаменов, PHF
Паст президент: Искра Ганева, PHF
Президент: Искра Ганева, PHF
Вицепрезидент: Николай Савов
Секретар: Калин Христов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Илиян Йончев, PHF+
Паст президент: Емил Абрашев, PHF
Президент: Емил Абрашев, PHF
Секретар: Генади Тодоров, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Искра Ганева, PHF
Паст президент: Емил Митков, PHF
Президент: Емил Митков, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Емил Абрашев, PHF
Паст президент: Илка Илиева, PHF
Президент: Илка Илиева, PHF
Секретар: Михаил Михайлов, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Емил Митков, PHF
Паст президент: Чавдар Балабанов, PHF
Президент: Чавдар Балабанов, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Емил Митков, PHF
Елект-президент: Илка Илиева, PHF
Паст президент: Христо Каленов PHF
Президент: Христо Каленов PHF
Секретар: Пламен Пацев, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Чавдар Балабанов, PHF
Паст президент: Георги Русинов, PHF
Президент: Георги Русинов, PHF
Секретар: Николай Савов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Паст президент: Нина Митева, PHF+
Президент: Нина Митева, PHF+
Секретар: Емил Митков, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Георги Русинов, PHF
Паст президент: Димитър Господинов, PHF+
Президент: Димитър Господинов, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Нина Митева, PHF+
Паст президент: Димитър Тенев, PHF
Президент: Димитър Тенев, PHF
Секретар: Господин Пейчински, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Димитър Господинов, PHF+
Президент: Асен Антонов
Вицепрезидент: Христо Алексиев, PHF
Секретар: Господин Пейчински, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Димитър Тенев, PHF
Президент: Асен Антонов
Вицепрезидент: Христо Алексиев, PHF
Секретар: Господин Пейчински, PHF+
Президент: Асен Антонов
Президент: Димитър Мицаркин, PHF+
Президент: Цветан К. Анков
Президент: проф. д-р Марин Ст. Ганчев
Президент: Иван Бочуков

Други в борда

Директори  
Илиян Йончев
Николай Яков
 
Изп. секретар 
Господин Пейчински 2005/2019


Минали президенти

Паст президенти
Асен Антонов 2001/02
Димитър Тенев 2002/03
Димитър Господинов 2003/04
Нина Митева 2004/05
Георги Русинов 2005/06
Христо Каленов 2006/07
Чавдар Балабанов 2007/08
Илка Илиева 2008/09
Емил Митков 2009/10
Eмил Абращев 2010/11
Искра Ганева 2011/12
Пламен Маринов 2012/13
Бойко Стаменов 2013/14
Михаил Михайлов 2014/15
Калин Христов 2015/16
Илиян Йончев 2016/17
Христо Нинов 2017/18
Пламен Пацев 2018/19

Паст секретари
Господин Пейчински 2001/02
Господин Пейчински 2002/03
Христо Йотов 2003/04
Емил Митков 2004/05
Николай Савов 2005/06
Пламен Пацев 2006/07
Максим Бъчваров 2007/08
Михаил Михайлов 2008/09
Венцислав Дилков 2009/10
Генади Тодоров 2010/11
Калин Христов 2011/12
Симеон Петранов 2012/13
Искра Ганева 2013/14
Роберт Халваджиян 2014/15
Пламен Пацев 2015/16
Марияна Гетова 2016/17
Венцислав Дилков 2017/18
Калин Христов 2018/19

 


Клубни проекти
» Matching Grant 79289
» Да дарим живот

Клубни новини

Още новини


Клубни събития

» Благотворителна Вечер на РК Плевен Центрум
» Посещение на ДГ в РК Плевен Центрум
» Годишна асамблея на РК Плевен Центрум
» 18-ти ITFR Тенис турнир на РК Плевен Центрум
» Патронен празник на РК Плевен Центрум
» Коледна Благотворителна Вечер на РК Плевен Центрум
» Посещение на ДГ в РК Плевен Центрум
» 15 октомври 2018. Среща на дистрикт гуверньора с РК Плевен Центрум и кмета на Плевен
» 17-ти тенис турнир на РК Плевен Центрум - Финали и награждаване
» 17-ти тенис турнир на РК Плевен Центрум
» Коледен Бал на РК Плевен Центрум - 1 декември 2017
» 16-ти тенис турнир на РК Плевен Центрум
» 80 години Ротари в Плевен
» Коледен Бал на РК Плевен Центрум - 2 декември 2016
» 15 години Ротаракт Плевен
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Плевен Центрум
» 12th ITFR World Tennis Championship, Albena, Bulgaria: 20-27 July, 2016
» 15-ти ITFR Тенис Турнир на РК Плевен Центрум
» Изложба "Светлописи"
» 2-ри тенис турнир на РК Варна
» Посещение на Нина Митева ДГ 2015-2016 в РК Плевен Центрум
» Благотворителен Коледен Бал на РК Плевен Центрум - 05 декември
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» 14-ти Тенис турнир на РК Плевен Центрум
» Пролетна ротарианска вечер на РК Плевен Центрум
» Благотворителен Коледен бал на РК Плевен Центрум
» 13-ти тенис турнир на РК Плевен Центрум
» Благотворителен пролетен прием на РК Плевен Центрум
» Ротариански Коледен Прием на РК Плевен Центрум
» 22 септември - полуфинали и финали Тенис турнир
» 21 - 22 септември 2013 - турнири в Плевен
» 12-ти тенис турнир на РК Плевен Центрум и 4-ти Турнир по стрелба с пистолет на Inner Wheel клуб Плевен
» Годишна асамблея на Ротари клуб Плевен Центрум
» Втора среща на клубовете спонсорирани от Ротари клуб София Витоша
» Коледен благотворителен бал на РК Плевен Центрум
» 11-ти ITFR тенис турнир на РК Плевен Центрум и 3-ти Турнир по стрелба с пистолет на Inner Wheel клуб Плевен
» 11-ти ITFR тенис турнир на РК Плевен Центрум- 14-09-12 Welcome party
» Посещение на ДГ Атанас Атанасов в РК Плевен Центрум
» 18-ти ITFR Тенис турнир на РК Плевен Центрум


Клубни галерии