Ротари клуб Попово

Чартиран на: 22.03.2002
Спонсор клуб: РК Русе
Rotary ID: 57787
Среща: Вторник,
зимно/лятно часово време 18.00/ 19.00 ч.
Хотел-ресторант “Попово Инн”,
Попово, ул.“Кирил и Методи”6

Уеб сайт: http://popovo.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Теодор Тодоров
Секретар: Диана Димитрова
Церемониалмайстор: Венцислав Атанасов
Касиер: Нели Стойчева
Елект-президент: Николай Савов Колев
Паст президент: Диана Димитрова
Комисия за клубна служба: Найден Иванов
Комисия за новите поколения: Нестор Несторов
Комисия за членство: Теодор Тодоров
Комисия за Фондация Ротари: Нели Стойчева
Комисия за Професионална служба: Юлиян Йорданов
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Трифонов
Комисия за служба на общността: Николай Савов Колев
Президент: Диана Димитрова
Секретар: Теодор Тодоров
Президент: Нели Стойчева
Секретар: Диана Димитрова
Елект-президент: Диана Димитрова
Паст президент: Боян Бобев
Президент: Боян Бобев
Вицепрезидент: Цанко Димитров
Секретар: Диана Димитрова
Церемониалмайстор: Венцислав Атанасов
Касиер: Нели Стойчева
Елект-президент: Нели Стойчева
Паст президент: Христо Дюкенджиев
Комисия за новите поколения: Цанко Димитров
Комисия за членство: Христо Дюкенджиев
Комисия за Фондация Ротари: Нели Стойчева
Комисия за Професионална служба: Боян Бобев
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Трифонов
Президент: Христо Дюкенджиев
Вицепрезидент: Венцислав Атанасов
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Нели Стойчева
Елект-президент: Боян Бобев
Паст президент: Цанко Димитров
Президент: Цанко Димитров
Вицепрезидент: Христо Дюкенджиев
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Нели Стойчева
Паст президент: Венцислав Атанасов
Президент: Венцислав Атанасов
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Нели Стойчева
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Венцислав Атанасов
Елект-президент: Венцислав Атанасов
Паст президент: Юлиян Йорданов
Президент: Юлиян Йорданов
Касиер: Венцислав Атанасов
Касиер: Венцислав Атанасов

Други в борда

Президент 2018/2019 - Диана Димитрова

Секретар - Теодор Тодоров

Касиер - Нели Стойчева

Церемониал майстор - Вецислав Атанасов


Минали президенти

Паст президенти
Димитър Димитров 2002/03
Пламен Трифонов 2003/04
Тодор Тодоров 2004/05
Венелин Нешев 2005/06
Стойчо Стойчев 2006/07
Найден Иванов 2007/08

Георги Георгиев 2008/09

Петър Петров 2009/10

Павлин Тодоров 2010/11

Юлиян Йорданов 2011/12

Николай Христов 2012/13

Венцислав Атанасов 2013/14
Цанко Димитров 2014/15
Христо Дюкенджиев 2015/16
Боян Бобев 2016/17
Нели Стойчева 2017/2018
 


Клубни проекти
» Кът за отдих "Чешмата"

Клубни новини

Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Попово
» Посещение на ДГ в Ротари клуб Попово
» Официално посещения на ДГ в РК Попово
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Официална среща на ДГ Иларио Астинов в РК Попово


Клубни галерии