Ротари клуб Свищов

Чартиран на: 12.02.1999
Спонсор клуб: РК София-Витоша
Rotary ID: 51718
Среща:

Вторник 19.00 , Хотел "Иванов”

http://rotary-svishtov.hit.bg/


Ротари клуб Свищов е с утвърдени традиции, добре развита клубна култура, отворен към иновации и нови партньорства с клубове от страната и чужбина. Освен стремеж към по-добра служба, клубът си поставя и цели като: Задълбочаване на мрежовото партньорство с Ротари клуб Александрия. Провеждат се огледални посещения в началото и в края на ротарианската година, участие в съвместни благотворителни проекти, балове за набиране на средства и др. Поддържане на Ротарианската гора. Тя е засадена по повод 100-годишнината на Ротари и възстановена частично и разширена през 2014/15 ротарианска година по повод 110-годишнината на Ротари; Подкрепа на проекти на Ротаракт и Интеракт, както и работа по развитие на лидерските умения, екологични проекти и др.
Уеб сайт: http://www.rotarydistrict2482.org/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/58/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2

Борд на клуба

Президент: Маргарита Богданова
Секретар: Георги Димитров
Церемониалмайстор: Десислава Петкова
Касиер: Тошко Ангелов
Елект-президент: Христо Дочев
Паст президент: Георги Братов
Комисия за новите поколения: Борислав Борисов
Комисия за членство: Иван Иванов
Комисия за връзки с обществеността: Георги Димитров
Президент: Георги Братов
Вицепрезидент: Любомир Стоилов
Секретар: Христо Сирашки
Церемониалмайстор: Десислава Петкова
Касиер: Тошко Ангелов
Елект-президент: Маргарита Богданова
Паст президент: Петър Петров
Комисия за Фондация Ротари: Маргарита Богданова
Президент: Петър Петров
Вицепрезидент: Георги Иванов
Секретар: Маргарита Богданова
Церемониалмайстор: Христо Дочев
Касиер: Никола Ганев
Елект-президент: Георги Братов
Паст президент: Борислав Борисов
Комисия за Професионална служба: Иван Иванов
Президент: Борислав Борисов
Вицепрезидент: Георги Иванов
Церемониалмайстор: Христо Дочев
Касиер: Марияна Иванова
Елект-президент: Петър Петров
Комисия за Фондация Ротари: Маргарита Богданова
Вицепрезидент: Димитър Димитров
Секретар: Маргарита Богданова
Церемониалмайстор: Георги Братов
Елект-президент: Борислав Борисов
Паст президент: Антон Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Борислав Борисов
Президент: Антон Георгиев
Секретар: Маргарита Богданова
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Паст президент: Марияна Иванова
Комисия за членство: Димитър Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Борислав Борисов
Президент: Марияна Иванова
Вицепрезидент: Георги Братов
Секретар: Никола Ганев
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Елект-президент: Антон Георгиев
Паст президент: Иван Иванов
Президент: Иван Иванов
Секретар: Георги Братов
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Паст президент: Христо Борисов Цветанов
Президент: Христо Борисов Цветанов
Вицепрезидент: Петър Петров
Секретар: Георги Иванов
Касиер: Пламен Георгиев
Елект-президент: Иван Иванов
Паст президент: Георги Иванов
Президент: Георги Иванов
Вицепрезидент: Петър Петров
Церемониалмайстор: Иван Иванов
Касиер: Любомир Стоилов
Елект-президент: Христо Борисов Цветанов
Паст президент: Димитър Димитров
Президент: Димитър Димитров
Вицепрезидент: Христо Борисов Цветанов
Секретар: Георги Иванов
Церемониалмайстор: Антон Георгиев
Касиер: Любомир Стоилов
Елект-президент: Георги Иванов

Други в борда

Президент : Петър Петров
Вице Президент: Георги Иванов
Секретар: Маргарита Богданова
Ковчежник: Никола Ганев
Церемониал майстор: Христо Дочев
Паст Президент: Борислав Борисов


Минали президенти

Паст президенти
Атанас Дамянов 1995/96
Пламен Минев 1996/97
Димитър Коев 1997/98
Атанас Дамянов 1998/99
Д-р Ваньо Шарков 1999/00
Велико Дончев 2000/01
Пламен Аламанов 2001
Любен Флорев 2001/02
Валери Атанасов 2002/03
Иван Тодоров 2003/04
Михаил Колчев 2004/05
Венцислав Личев 2005/06
Любомир Стоилов 2006/07
Младен Лисичев 2007/08
Пламен Георгиев 2008/09

Румен Йорданов 2009/10
Димитър Димитров 2010/11
Георги Иванов 2011/12
Христо Цветанов 2012/13
Иван Иванов 2013/14
Мариана Иванова 2014/15
Антон Георгиев 2015/16
Георги Матров 2016/17
Борислав Борисов 2017/18
Петър Петров 2018/19
Георги Братов 2019/20

Паст секретари


Пламен Минев 1995/96
Валери Атанасов 1996/97
Людмил Крумов 1998/99
Румен Витков 1999/00
Пламен Енчев 2000/01
Димитър Коев 2001/02
Никола Ганев  2002 /03
Любомир Стоилов 2003/04
Светлин Пенев 2004/06
Пламен Георгиев 2006/08
Любен Флорев 2008/09/10

Георги Иванов 2010/11
Борислав Борисов 2011/12
Георги Иванов 2012/13
Георги Братов 2013/14
Никола Ганев 2014/15
Маргарита Богданова 2015/16
Маргарита Богданова 2016/17
Румен Йорданов 2017/18
Маргарита Богданова 2018/19
Христо Сирашки 2019/20


Клубни новини

Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Свищов
» 20 години от чартирането на Ротари клуб Свищов
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Официална визита на ДГ Емил Коцев в Ротари клуб Свищов
» Официално посещение на ДГ в РК Свищов
» 20 години РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещения на ДГ Атанас Атанасов в РК Свищов
» Пролетен футболен турнир организиран от РК Свищов на 21.04.2012г.