Ротари клуб Смолян

Чартиран на: 11.11.1994
Спонсор клуб: РК Пловдив
Rotary ID: 30445
Среща:

Понеделник 18.00 часа
хотел “Кипарис-алфа”,
бул. "България"  № 3 а
тел. 0301/ 64040, 86688
rotary.smolyan@mail.bg
Понеделник 18.00 часа


РК Смолян е един от първите клубове в България след възстановяване на ротарианството и вече повече от 20 години е важна част от общест-вения живот в Смолян и региона. Клубът осъществява устойчиви проекти за служба, на-сърчава приятелството в клуба и Дистрикта, поддържа Фондация Ротари, развива лидери на надклубно ниво. РК Смолян е спонсор на още два активни Ротари клуба, поддържа младежките програми Ротаракт и Интеракт. Клубът е побратимен с клубове от Турция, Румъния и Русия. РК Смолян работи активно по направленията: социални програми – подкрепа на децата в неравностойно социално положение, образователни програми – ежегодна студентска стипендия; проекти, свързани с грамотността, проекти в сферата на здравеопазването – профилактика на социално значими заболявания, превенция на детското и майчино здраве; международна дейност чрез побратимените клубове; с особена грижа клубът се отнася към развитието на Ротаракт и Интеракт, чрез развитието на младите поколения като достойни граждани и бъдещи лидери, съпричастни с обществените проблеми.
Уеб сайт: rotary club smolyan

Борд на клуба

Президент: Александър Калемджиев
Вицепрезидент: Недялка Росенова
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Радой Краев
Паст президент: Сашка Иванова
Комисия за клубна служба: Сашка Иванова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Антон Лалов
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Здравко Шехов
Президент: Сашка Иванова
Вицепрезидент: Антон Лалов
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Александър Калемджиев
Паст президент: Здравко Шехов
Комисия за клубна служба: Ана Шопова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Антон Лалов
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Цонка Оджакова - Копчева
Президент: Здравко Шехов
Вицепрезидент: Недялка Росенова
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Сашка Иванова
Паст президент: Цонка Оджакова - Копчева
Комисия за клубна служба: Сашка Иванова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Антон Лалов
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Цонка Оджакова - Копчева
Президент: Цонка Оджакова - Копчева
Вицепрезидент: Елена Николова
Секретар: Сашка Иванова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Здравко Шехов
Паст президент: Ана Шопова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Костадин Чаталбашев
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Президент: Ана Шопова
Вицепрезидент: Антон Лалов
Секретар: Недялка Росенова
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Цонка Оджакова - Копчева
Паст президент: Стоил Василев
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Костадин Чаталбашев
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Ана Шопова
Комисия за връзки с обществеността: Лилян Сираков
Президент: Стоил Василев
Вицепрезидент: Костадин Чаталбашев
Секретар: Елена Ставракева
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Ана Шопова
Паст президент: Манол Перпериев
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Силвия Младенова
Секретар: Елена Ставракева
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Паст президент: Манол Перпериев
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Манол Перпериев
Вицепрезидент: Елена Ставракева
Секретар: Недялка Росенова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Елект-президент: Силвия Младенова
Паст президент: Елена Николова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Елена Николова
Секретар: Силвия Младенова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Елект-президент: Манол Перпериев
Паст президент: Лилян Сираков
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Лилян Сираков
Вицепрезидент: Антон Лалов
Секретар: Цонка Оджакова - Копчева
Церемониалмайстор: Манол Перпериев
Елект-президент: Елена Николова
Паст президент: Недялка Росенова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Недялка Росенова
Вицепрезидент: Стоил Василев
Секретар: Елена Николова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Елект-президент: Лилян Сираков
Паст президент: Елена Ставракева
Комисия за клубна служба: Недялка Росенова
Комисия за новите поколения: Лилян Сираков
Комисия за Фондация Ротари: Костадин Чаталбашев
Комисия за Професионална служба: Антон Лалов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Президент: Елена Ставракева
Секретар: Елена Николова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Стефан Масурски
Елект-президент: Недялка Росенова
Паст президент: Мими Кубатева
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Мими Кубатева
Секретар: Лилян Сираков
Касиер: Стефан Масурски
Елект-президент: Елена Ставракева
Паст президент: Антон Лалов
Президент: Антон Лалов
Секретар: Елена Ставракева
Секретар: Елена Ставракева

Други в борда

Борд 2018/2019
Президент - Сашка Иванова
Вицепрезидент - Недялка Росенова
Елект президент - Александър Калемджиев
Паст президент - Цонка Оджакова
Секретар - Ана Шопова
Церемониалмайстор  - Лилян Сираков
Ковчежник - Манол Перпериев
Член - Антон Лалов
Член - Елена Николова
Елект президент Сашка Иванова
Минали президенти
Паст президенти
Велко Брънчев 1994/95
Стоян Марев 1995/96
Лазар Пашалиев 1996/97
Георги Иванов 1997/98
Димитър Кръстанов 1998/99
Красимир Буков 1999/2000
Николай Бояджиев 2000/01
Андрей Кехайов 2001/02
Ангел Неделчев 2002/03
Анастас Тодоров 2003/04
Костадин Чаталбашев 2004/05
Секретари
Ангел Неделчев 1994/95
Димитър Кисьов 1995/96
Ангел Неделчев 1996/97
Иво Царев 1997/98
Стоил Василев 1998/99
Ангел Неделчев 1999/2000
Иво Царев 2000/01
Георги Пампоров 2001/02
Атанас Цолов 2002/03
Тодор Пелтеков 2003/04
Тодор Пелтеков 2004/05


Клубни проекти
» DG1609 "Оборудване на коппютърна зала и осигуряване на безжична мрежа на територията на ППМГ Васил Левски гр.Смолян
» „Заедно в помощ на самотни и болни възрастни и хора с увреждания”
» Зимен празник на Ротарианците -Пампорово 2012
» Студентска стипендия
» Празник за децата в неравностойно социално положение
» Посещение на дома за стари хора в с.Фатово
» Образователен - Книжки за оцветяване за децата от първи и четвърти клас
» Зимен празник на ротарианците-Пампорово
» Поклонение на паметника на връх Средногорец, историческа беседа
» Ученическа викторина"Освобождението на Родопите и Балканската война"

Клубни новини

Още новини


Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Смолян
» Зимен празник, Смолян
» Посещение на ДГ в РК Смолян
» Великден за възрастните хора
» Зимен празник, Смолян
» Зимен празник, Смолян
» Зимен празник, Смолян
» Предварителен тренировъчен семинар в Смолян за клубовете от зони 3, 4, 7, 8 и 9
» Зимен празник – Смолян
» Официално посещение на ДГ в РК Смолян
» Зонална среща ЗОНА 9 в гр. Златоград – смяна на клубните бордове
» РОТАРИ КЛУБ СМОЛЯН НАПРАВИ ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ
» Зимен празник на ротарианците в Пампорово
» 3 март
» Две инициативи на ИАК Смолян
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Polio 2015
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» За деня на възрастните хора
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещение на ДГ в РК Смолян
» Петнадесетия зимен празник на ротарианците и техните семейства
» Петнадесетия зимен празник на ротарианците и техните семейства
» Петнадесетия зимен празник на ротарианците и техните семейства
» 20 години Ротари клуб Смолян
» Официална визита на Иларио Астинов, ДГ 2014-2015 в РК Смолян
» XIV зимен празник на ротарианците и техните семейства - к.к. Пампорово
» XIV зимен празник на ротарианците и техните семейства - к.к. Пампорово
» XIV зимен празник на ротарианците и техните семейства - к.к. Пампорово