Ротари клуб София-Център

Чартиран на: 15.11.2005
Спонсор клуб: РК София-Витоша
Rotary ID: 71178
Среща: Сряда, 19:30 ч., 
Хотел Рамада София
бул. "Княгиня Мария Луиза" №131
София 1202 


Уеб сайт: -

Борд на клуба

Президент: Георги Иванов
Вицепрезидент: Денис Лапшов
Секретар: Мария Костадинова Павлова
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Михаил Тачев
Паст президент: Борис Димитров
Комисия за новите поколения: Събин Пашов
Комисия за членство: Мария Костадинова Павлова
Комисия за Фондация Ротари: Стоил Костов
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Москов
Президент: Борис Димитров
Секретар: Мария Костадинова Павлова
Президент: Десислава Дончева
Вицепрезидент: Кирил Москов
Секретар: Денис Лапшов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Борис Димитров
Паст президент: Мария Костадинова Павлова
Президент: Мария Костадинова Павлова
Секретар: Георги Иванов
Секретар: Гергана Маринова
Церемониалмайстор: Димитър Коцев
Касиер: Емил Димитров
Паст президент: Кирил Москов
Президент: Диляна Славова
Секретар: Гергана Маринова
Церемониалмайстор: Димитър Коцев
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Кирил Москов
Паст президент: Петко Горанов
Президент: Петко Горанов
Вицепрезидент: Георги Иванов
Секретар: Гергана Маринова
Церемониалмайстор: Мария Костадинова Павлова
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Диляна Славова
Паст президент: Владимир Костов
Президент: Владимир Костов
Вицепрезидент: Весела Ивчева
Паст президент: Борис Димитров
Президент: Борис Димитров
Секретар: Петко Горанов
Елект-президент: Владимир Костов
Паст президент: Славейко Господинов
Президент: Славейко Господинов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Борис Димитров
Паст президент: Стоил Костов
Президент: Стоил Костов
Вицепрезидент: Борис Димитров
Секретар: Йоана Томова
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Славейко Господинов
Паст президент: Николай Момчилов
Президент: Николай Момчилов
Вицепрезидент: Борис Михайлов
Секретар: Борис Димитров
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Иво Евгениев
Паст президент: Събин Пашов
Президент: Събин Пашов
Секретар: Стоил Костов
Елект-президент: Владимир Костов
Президент: Борис Михайлов
Президент: Михаил Тачев
Вицепрезидент: Борис Михайлов
Секретар: Славдомир Тодоров
Церемониалмайстор: Алекс Орешков
Касиер: Борис Димитров

Други в борда

Президент: Борис Димитров
Вицепрезидент: Кирил Москов
Секретар: Мария Павлова
Ковчежник: Емил Димитров
Церемониалмайстор: Владимир Костов
Елект президент: Георги Иванов
Паст президент: Мария Павлова

Минали президенти
Паст президенти
Михаил Тачев 2005/2006
Десислава Дончева 2006/2007
Борис Михайлов 2007/2008
Събин Пашов 2008/2009
Николай Момчилов 2009/2010
Стоил Костов 2010/2011
Славейко Господинов 2011/2012
Борис Димитров 2012/13
Владимир Костов 2013/14
Петко Горанов 2014/15
Кирил Москов 2015/16
Мария Павлова 2016/17
Десислава Дончева 2017/18

Паст секретари
Славдомир Тодоров 2005/2006
Николай Момчилов 2006/2007
Николай Момчилов 2007/2008
Стоил Костов 2008/2009
Борис Димитров 2009/2010
Йоана Томова 2010/2011
Биляна Кирилова 2011/2012
Петко Горанов 2012/13
Георги Иванов 2013/14
Гергана Маринова 2014/15/16
Георги Иванов 2016/17

Клубни новини

Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК София - Център
» Посещение на ДГ в РК София център
» Ротарианска гора – пикник РК София-Център
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК София Център
» 25 години Ротари България РК София
» 10-годишен юбилей на РК София-Център
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещения на ДГ Атанас Атанасов в РК София Център
» Благотворителен турнир по стрелба, РАК София Център