Ротари клуб Червен бряг

Чартиран на: 18.12.2001
Спонсор клуб: РК София
Rotary ID: 56900
Среща: Четвъртък, 19.00 ч.,
Хотел-ресторант “Таганрог”


Уеб сайт: http://chervenbryag.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Диан Йотов
Вицепрезидент: Людмил Георгиев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Валентин Нитов
Елект-президент: Людмил Георгиев
Паст президент: Данка Димитрова
Комисия за клубна служба: Данаил Вълов
Комисия за новите поколения: Явор Бетов
Комисия за членство: Данаил Вълов
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за Професионална служба: Людмил Георгиев
Комисия за връзки с обществеността: Лъчезар Николов
Комисия за служба на общността: Илиан Банчев
Президент: Данка Димитрова
Вицепрезидент: Диан Йотов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Валентин Нитов
Елект-президент: Диан Йотов
Паст президент: Валентин Нитов
Комисия за клубна служба: Ясен Янев
Комисия за новите поколения: Явор Бетов
Комисия за членство: Данаил Вълов
Комисия за Фондация Ротари: Людмил Георгиев
Комисия за Професионална служба: Цветан Костадинов
Комисия за връзки с обществеността: Илиан Банчев
Комисия за служба на общността: Валентин Нитов
Президент: Валентин Нитов
Вицепрезидент: Лъчезар Николов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Людмил Георгиев
Елект-президент: Данка Димитрова
Паст президент: Диан Йотов
Комисия за клубна служба: Данка Димитрова
Комисия за новите поколения: Цветан Костадинов
Комисия за членство: Данаил Вълов
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за Професионална служба: Ясен Янев
Комисия за връзки с обществеността: Илиан Банчев
Комисия за служба на общността: Валентин Нитов
Президент: Диан Йотов
Вицепрезидент: Валентин Нитов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Явор Бетов
Паст президент: Валентин Нитов
Комисия за новите поколения: Тони Цоков
Комисия за членство: Людмил Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Данаил Вълов
Комисия за Професионална служба: Ясен Янев
Комисия за връзки с обществеността: Илиан Банчев
Президент: Валентин Нитов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Явор Бетов
Елект-президент: Диан Йотов
Паст президент: Валентин Нитов
Президент: Валентин Нитов
Вицепрезидент: Петър Келчев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Красимир Кузманов
Президент: Диан Йотов
Вицепрезидент: Петър Келчев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Валентин Нитов
Паст президент: Илиан Банчев
Президент: Илиан Банчев
Секретар: Валентин Нитов
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Паст президент: Явор Бетов
Президент: Явор Бетов
Вицепрезидент: Илиан Банчев
Секретар: Красимир Драгутов
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Илиан Банчев
Паст президент: Кръстю Вацов
Президент: Петър Келчев
Вицепрезидент: Красимир Кузманов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Валентин Нитов
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Явор Бетов
Паст президент: Петър Келчев
Президент: Кръстю Вацов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Валентин Нитов
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Петър Келчев
Паст президент: Павлин Георгиев
Президент: Павлин Георгиев
Секретар: Илиан Банчев
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Петър Келчев
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Елект-президент: Павлин Георгиев
Паст президент: Данаил Вълов
Президент: Данаил Вълов
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Президент: Цветан Костадинов
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Президент: Пламен Хинов
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Президент: Людмил Георгиев
Секретар: Георги Иванов Георгиев
Президент: Николай Русинов
Секретар: Георги Иванов Георгиев
Президент: Николай Русинов
Секретар: Георги Иванов Георгиев

Други в борда


Президент - Диан Йотов
Секретар - Илиан Банчев
Касиер - Валентин Нитов
Церемониалмайстор - Красимир Петков
Минали президенти

Паст президенти:
Николай Русинов 2001/03
Людмил Георгиев 2003/04
Пламен Хинов 2004/05
Цветан Димитров 2005/06
Данаил Вълов 2006/07
Цветан Нечевски 2007/08
Павлин Георгиев 2008/09                                                                                                                                                                                     Кръстю Вацов 2009/10                                                                                                                                                                                 
Петър Келчев 2010/11                                                                                                                                                                                    
Явор Бетов 2011/12
Илиан Банчев 2012/2013
Диан Йотов 2013/2014
Валентин Нитов 2014/2015
Валентин Нитов 2015/2016
Диан Йотов 2016/2017
Валентин Нитов 2017/2018
Данка Димитрова 2018/2019
Диан Йотов 2019/2020

 

Паст секретари: 
Георги Георгиев 2001/03
Радослав Ралчев 2003/04
Павлин Георгиев 2004/08                                                                                                                                                                                            Илиан Банчев 2008/11                                                                                                                                                                                                Красимир Драгутов 2011/12
Валентин Нитов 2012/2013
Илиан Банчев 2013/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                
   


Клубни новини

Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Червен бряг
» Посещение на ДГ в РК Червен бряг
» Официална визита на ДГ Емил Коцев в Ротари клуб Червен бряг
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Червен Бряг
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив