Ротари клуб Бургас Пиргос

Чартиран на: 20.05.2003
Спонсор клуб: РК Бургас
Rotary ID: 62292
Среща: Четвъртък, 18.00 ч., хотел “Мираж”
тел.0888979619  0887660806
niki_gn@abv.bg   stefan@studiomotto.com


Уеб сайт: http://bourgas-pirgos.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Валентин Косев
Вицепрезидент: Атанас Аврамов
Секретар: Симеон Георгиев
Церемониалмайстор: Камен Хараламбов
Касиер: Димитър Джунджуров
Елект-президент: Мария Белински
Паст президент: Николай Киров Киров
Комисия за клубна служба: Мария Белински
Президент: Николай Киров Киров
Вицепрезидент: Кина Шереметова
Секретар: Аргир Гилмановски
Церемониалмайстор: Таквор Закарян
Касиер: Ваня Любомирова Пайташева- Георгиева
Елект-президент: Валентин Косев
Паст президент: Стефан Гевренов
Президент: Стефан Гевренов
Вицепрезидент: Валентин Косев
Секретар: Николай Николаев
Церемониалмайстор: Камен Хараламбов
Касиер: Симеон Георгиев
Елект-президент: Николай Киров Киров
Паст президент: Светослав Донев
Комисия за клубна служба: Борис Иванов
Комисия за членство: Атанас Аврамов
Комисия за Фондация Ротари: Аргир Гилмановски
Комисия за Професионална служба: Светослав Донев
Комисия за връзки с обществеността: Стефан Германов
Президент: Светослав Донев
Вицепрезидент: Боян Бихлюмов
Секретар: Мария Белински
Церемониалмайстор: Аргир Гилмановски
Касиер: Оля Костадинова
Елект-президент: Стефан Гевренов
Паст президент: Борис Иванов
Комисия за Фондация Ротари: Симеон Георгиев
Президент: Борис Иванов
Вицепрезидент: Красимир Желев
Секретар: Мария Янчева
Церемониалмайстор: Таквор Закарян
Касиер: Галина Танева
Елект-президент: Светослав Донев
Паст президент: Светослав Събков
Комисия за новите поколения: Невяна Янкова
Комисия за членство: Таня Маджарова
Комисия за Фондация Ротари: Галина Танева
Комисия за връзки с обществеността: Атанас Аврамов
Президент: Светослав Събков
Вицепрезидент: Оля Костадинова
Церемониалмайстор: Симеон Георгиев
Касиер: Аргир Гилмановски
Елект-президент: Борис Иванов
Паст президент: Боян Бихлюмов
Президент: Боян Бихлюмов
Вицепрезидент: Кина Шереметова
Секретар: Таня Маджарова
Церемониалмайстор: Свилен Ленков
Касиер: Валентин Косев
Елект-президент: Светослав Събков
Паст президент: Стефан Германов
Президент: Стефан Германов
Вицепрезидент: Борис Иванов
Секретар: Виржиния Хайк
Церемониалмайстор: Таквор Закарян
Касиер: Мария Янчева
Елект-президент: Боян Бихлюмов
Вицепрезидент: Светослав Събков
Секретар: Стефан Гевренов
Елект-президент: Стефан Германов
Паст президент: Радостин Дачев
Президент: Радостин Дачев
Паст президент: Кина Шереметова
Президент: Кина Шереметова
Секретар: Светослав Събков
Елект-президент: Радостин Дачев
Секретар: Боян Бихлюмов
Елект-президент: Кина Шереметова
Паст президент: Стоян Кирязов
Президент: Стоян Кирязов
Касиер: Валентин Косев
Паст президент: Виржиния Хайк
Президент: Виржиния Хайк
Елект-президент: Стоян Кирязов
Паст президент: Атанас Аврамов
Президент: Атанас Аврамов
Секретар: Стефан Германов
Президент: Стамен Чолаков
Секретар: Виржиния Хайк
Президент: Евтим Цинцарски
Секретар: Стамен Чолаков

Минали президенти
Паст президенти:

Евтим Цинцарски      2002/2004
Стамен Чолаков         2004/2005
Атанас Аврамов         2005/2006
Виржиния Хайк          2006/2007
Стоян Кирязов           2007/2008
Димитър Качулков    2008/2009
Кина Шереметева     2009/2010
Радостин Дачев         2010/2011
Динко Димитров        2011/2012
Стефан Германов      2012/2013
Боян Бихлюмов         2013/2014
Светослав Събков     2014/2015
Борис Иванов            2015/2016
Светослав Донев       2016/2017
Сефан Гевренов         2017/2018
Николай Киров           2018/2019

Паст секретари
Стамен Чолаков         2002/2004
Виржиния Хайк          2004/2005
Стефан Германов       2005/2006
Димитър Качулков     2006/2007
Динко Димитров         2007/2008
Боян Бихлюмов          2008/2009
Светослав Събков      2009/2010
Вилислав Петров        2010/2011
Стефан Гевренов        2011/2012
Вирджиния Хайк         2012/2013
Таня Маджарова         2013/2014
Евгений Желязков      2014/2015
Мария Янчева             2015/2016
Мария Белински         2016/2017
Николай Николаев      2017/2018
Аргир Гилмановски    2018/2019Клубни новини

Още новини


Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Бургас Пиргос
» RYLA, Бургас
» RYLA, Бургас
» RYLA, Бургас
» Посещение на ДГ в РК Бургас Пиргос
» 15-ТИ РОЖДЕН ДЕН НА РК БУРГАС-ПИРГОС
» RYLA 2018
» Ротарианска Коледа в Бургас
» Покана Ротриански Коледен благотворителен маскен бал
» Официална визита на ДГ Емил Коцев в Ротари клуб Бургас Пиргос
» ДДВ 2017-книжка с комикси
» РОЖДЕН ДЕН РОТАРИ КЛУБ БУРГАС ПИРГОС - 2017
» RYLA, Бургас
» RYLA, Бургас
» RYLA 2017, Бургас
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Бургас Пиргос2016
» RYLA, Бургас
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещение на ДГ Нина Митева в РК Бургас Пиргос
» Официална среща на ДГ Иларио Астинов в РК Бургас Пиргос
» Посещения на ДГ Атанас Атанасов в РК Бургас Пиргос
» Рожден ден РК "Бургас - Пиргос"
» RYLA Семинар в Дистрикт 2482


Клубни галерии