Ротари клуб Провадия

Чартиран на: 04.06.2012
Спонсор клуб: РК Варна - Евксиноград
Rotary ID: 84551
Среща: гр.Провадия,ул."Цар Освободител "49 - офис на клуба
Вторник- лятно време 19:00 ч., зимно време- 18.30ч.

Адрес за кореспонденция: 9200 Провадия, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 94Уеб сайт: https://www.facebook.com/rotaryprovadia/

Борд на клуба

Президент: Тихомир Петров Тодоров
Вицепрезидент: Живко Йорданов Жеков
Секретар: Светослав Тодоров Славов
Церемониалмайстор: Галин Цанков Гатев
Касиер: Георги Петров Стоянов
Елект-президент: Светослав Тодоров Славов
Паст президент: Димо Владимиров Димов, PHF
Комисия за връзки с обществеността: Светослав Тодоров Славов
Президент: Димо Владимиров Димов, PHF
Вицепрезидент: Елена Борисова Филипова
Секретар: Валерий Иванов Радев
Церемониалмайстор: Пламен Георгиев Тунчев
Касиер: Георги Петров Стоянов
Елект-президент: Тихомир Петров Тодоров
Паст президент: Живко Панков Иванов
Президент: Живко Панков Иванов
Вицепрезидент: Светослав Тодоров Славов
Секретар: Екатерина Юлиянова Сеферова
Церемониалмайстор: Тихомир Петров Тодоров
Касиер: Ганка Тодорова Никова
Елект-президент: Димо Владимиров Димов, PHF
Паст президент: Живко Йорданов Жеков
Комисия за клубна служба: Дияна Стоянова Агностева
Комисия за членство: Живко Йорданов Жеков
Комисия за Фондация Ротари: Ганка Тодорова Никова
Комисия за връзки с обществеността: Галин Цанков Гатев
Комисия за служба на общността: Валерий Иванов Радев
Президент: Живко Йорданов Жеков
Вицепрезидент: Георги Петров Стоянов
Секретар: Елена Борисова Филипова
Церемониалмайстор: Тихомир Петров Тодоров
Касиер: Галин Цанков Гатев
Елект-президент: Живко Панков Иванов
Паст президент: Валерий Иванов Радев
Комисия за членство: Мария Янкова
Комисия за Фондация Ротари: Георги Петров Стоянов
Комисия за Професионална служба: Валерий Иванов Радев
Президент: Валерий Иванов Радев
Вицепрезидент: Живко Панков Иванов
Секретар: Димо Владимиров Димов, PHF
Касиер: Галин Цанков Гатев
Елект-президент: Живко Йорданов Жеков
Паст президент: Янчо Янков Колев
Президент: Янчо Янков Колев
Секретар: Валерий Иванов Радев
Касиер: Живко Йорданов Жеков
Елект-президент: Валерий Иванов Радев
Церемониалмайстор: Тихомир Петров Тодоров
Касиер: Живко Йорданов Жеков
Елект-президент: Янчо Янков Колев
Вицепрезидент: Валерий Иванов Радев

Други в борда

Димо Димов- президент
Елена Филипова - вице президент
Валерий Радев - секретар
Георги Стоянов- ковчежник
Пламен Тунчев - церемониалмайстор
Живко Иванов - паст президент
Тихомир Тодоров - елект президентМинали президенти
Красимир Георгиев -паст президент
Вичо Вичев - паст президент
Златин Демиров - паст президент
Янчо Колев - паст президент
Валерий Радев - паст президент
Живко Жеков - паст президент
Живко Иванов - паст президент
Светлана Пенева - паст секретар
Валентина Кирова - паст секретар
Валерий Радев - паст секретар
Димо Димов - паст секретар
Елена Филипова - паст секретар
Екатерина Сеферова - паст секретар


Клубни проекти
» Да помогнем на деца в беда
» Изграждане на филтриращи системи за питейна вода в четири училища в гр. Провадия
» "Зелена река" - първа част

Клубни новини

Още новини


Клубни събития

» Посещение на ДГ в РК Провадия
» Посещение на ДГ в РК Провадия
» 5 години Ротари клуб Провадия
» Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Провадия
» Посещение на ДГ в РК Провадия
» Посещение на ДГ в РК Банкя
» Посещение на ДГ в РК Гоце Делчев
» Посещение на ДГ в РК София Балкан
» Посещение на ДГ в РК Враца
» 10 Години РК-Петрич
» Посещение на ДГ в РК София Център
» Посещение на ДГ в РК София Средец
» Посещение на ДГ в РК Свищов
» Посещение на ДГ в РК Русе Дунав
» Посещение на ДГ в РК Елена
» Посещение на ДГ в РК Троян
» Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
» Посещение на ДГ в РК Пловдив
» Посещения на ДГ Атанас Атанасов в РК Провадия
» Пролетно-осмомартенски празник в Ротариклуб-Провадия
» Коледен бал-Ротари -Провадия
» Ротари дарява награда на млад изпълнител


Клубни галерии