Ротари клуб София Триадица

Чартиран на: 03.06.2017
Спонсор клуб: София Тангра
Rotary ID: 88428
Среща: Понеделник, 19;00 ч., гр. София, хотел Маринела,  бул. „Джеймс Баучер“ 100, П.К. 1407
Every Monday, 7:00 p.m., Hotel Marinela, 1407 Sofia, Lozenets, 100 James Bourchier Boulevard.

Уеб сайт: *

Борд на клуба

Президент: Мартин Денев
Вицепрезидент: Ивo Михайлов
Секретар: Йорданка Петрова
Церемониалмайстор: Цветослав Христов
Касиер: Константин Попов
Елект-президент: Веселин Георгиев
Паст президент: Бояна Банкова
Комисия за Фондация Ротари: Нели Иванова
Президент: Бояна Банкова
Вицепрезидент: Веселин Даракчиев
Секретар: Кристина Георгиева
Церемониалмайстор: Ивo Михайлов
Касиер: Весела Кабатлийска
Елект-президент: Мартин Денев
Паст президент: Владимир Венциславов
Комисия за Фондация Ротари: Нели Иванова
Президент: Владимир Венциславов
Секретар: Мартин Денев
Касиер: Йорданка Петрова
Елект-президент: Бояна Банкова
Президент: Владимир Венциславов
Секретар: Мартин Денев

Други в борда

Нели Иванова - Председател на комисия за Фондация Ротари 2018/2019


Минали президенти
Владимир Венциславов - Президент на клуба 2017/2018
Мартин Денев - Секретар на клуба 2017/2018, Президент-Номини 2019/2020

Клубни проекти
» Засаждане на дръвчета в Княжевска градина, двора на Александровска болница и Южен парк.
» ПРЕВЕНЦИЯ НА АМБЛИОПИЯ - Профилактични очни прегледи на деца в предучилищна и училищна възраст

Клубни новини

Клубни събития

» Посещение на ДГ в Ротари клуб София - Триадица
» Посещение на ДГ в РК София Триадица
» CFC RYLA ПЛОВДИВ 2018
» CFC RYLA ПЛОВДИВ 2018
» CFC RYLA ПЛОВДИВ 2018
» Гала вечер по създаването на Ротари клуб София "Триадица"


Клубни галерии