Ротари клуб Ротаракт в Д2482 България

Чартиран на: 01.01.1995
Спонсор клуб: Ротари Д2482 България
Rotary ID: 2482

Уеб сайт: https://www.rotaract-bg.org/

Борд на клуба

Президент: Васил Демирев
Президент: Маргарит Делчев
Президент: Вахан Бохосян

Други в борда

Дистриктен Ротаракт Представител - Васил Демирев
Паст-Дистриктен Ротаракт Представител - Маргарит Делчев
Дистриктен Ротаракт Представител-Елект - Теодора Вълканска
Асистент Дистриктен Ротаракт Представител - Теодора Вълканска
Секретар - Ива Добрева
Ковчежник - Стоян Михалев
Церемониалмайстор - Даниела Николова
Връзки с обществеността (PR) - Николета Митева

Клубни новини