Ротари клуб София Некстум е-клуб

Чартиран на: 14.02.2019
Спонсор клуб: София-Витоша
Rotary ID: 89854
Среща: Седмична среща на клуба:
  • всеки втори и четвърти четвъртк на месеца
  • на живо във фирма Арбилис, бул. "П. Евтимий" 19а
  • телеконферентно - през сайта на клуба

Информация подробна за клуб
Уеб сайт: https://www.rc-sn.org/

Борд на клуба

Президент: Иларио Астинов PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Вицепрезидент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Церемониалмайстор: Александър Кобаков PHF
Комисия за Професионална служба: Александър Кобаков PHF
Паст президент: Иван Батаклиев PHF+4
Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Александър Кобаков PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4
Комисия за членство: Христина Джундрекова PHF
Комисия за Професионална служба: Христина Джундрекова PHF
Комисия за връзки с обществеността: Александър Кобаков PHF
Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Александър Кобаков PHF
Церемониалмайстор: Александър Кобаков PHF
Елект-президент: Иван Батаклиев PHF+4
Церемониалмайстор: Иван Батаклиев PHF+4
Паст президент: Христина Джундрекова PHF
Президент: Христина Джундрекова PHF
Елект-президент: Христина Джундрекова PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Елект-президент: Иларио Астинов PHF+4

Други в борда

Това поле не е необходимо да се попълва
Минали президенти
Това поле не е необходимо да се попълва
Клубни събития

» Чартърно тържество на РеК София-Некстум