Координатор за общество на Пол Харис

Веселин Димитров - PHS