Проект за лечение на деца с ортопедични проблеми
От 2008 г., с подкрепата на „Дом за медико-социални грижи за деца” – Стара Загора и старозагорската клиника „Св. Иван Рилски”, швейцарски лекари и ортопедисти – доброволци, под ръководството на д-р Бруно Франие, ротарианец, извършват прегледи и провеждат необходимото лечение на деца с ортопедични проблеми. За този период са прегледани над 200 деца от цялата страна, като голяма част от тях са получили високопрофесионално лечение. Изработени са по съвременна технология 172 шини, ортези, протези и други помощни средства, извършени са 7 операции от съвместен българо-швейцарски екип от специалисти. 
Бъдещата цел на проекта е създаване и оборудване на ортопедична работилница, с постоянен екип от обучени техници и специалисти. Това ще допринесе за увеличаване на броя на децата, които ще получат адекватно за възрастта и състоянието си лечение. Благодарение на тази високохуманна инициатива, с подкрепата на швейцарските партньори, Стара Загора има възможността да стане основен център за лечение на деца с ортопедични заболявания в България.


Период за осъществяване на проекта
15 до 18.04.2011-посещение на швейцарска делегация. Начало на проекта 2008 година

Начин на финансиране на проекта
Чрез парични вноскиr и с подрепата на старозагорската клиника „Св. Иван Рилски”, швейцарски лекари и ортопедисти – доброволци, под ръководството на д-р Бруно Франие

Сума на проекта
До момента са усвоени около 40 000 лева, като само на последното посещение на Швейцарската делагация са събрани от Швейцарския Ротари клуб - 15 000 швейцарски франка, а Ротари Клуб Стара Загора дари 3 000 лв., 1 000 от Младен Стоянов.