Традиционен боулинг турнирПериод за осъществяване на проекта
2002

Клубове, участващи в проекта
Пловдив Пълдин, приятели от целия дистрикт

Начин на финансиране на проекта
От такса за участие

Сума на проекта
1000-3000 лв. В зависимост от участниците