Интерактивен кабинет в Регионална Библиотека Дора Габе
На проведения благотворителен бал на 15 юни 2012, бяха събрани средства с които да бъда направен интерактивен кабинет в Регионална Библиотека Дора Габе - Добрич. Проектът се състои в закупуването на интерактивна дъска,оборудване и обзавеждане на кабинет, в който учителите да могат да провеждат изнесени интерактивни уроци пред учениците.

Период за осъществяване на проекта
15 юни - 10 октомври 2012

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Добрич

Начин на финансиране на проекта
Дарения