Да почистим “Хайдушки водопади” гр.Берковица 2013г.
Почистване от отпадъци на природна забележителност “Хайдушки водопади” гр.Берковица

Период за осъществяване на проекта
лятото 2013г.

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства

Сума на проекта
личен труд