Проект "Опазване на морето"
ПРОЕКТ „Опазване на МОРЕТО” Проект за запознаване отблизо с морските обитатели и за опазването на бреговата ивица стартира в Несебър. Ротари клуба, съвместно с Община Несебър, подеха инициатива обхващаща най-малките ученици в местното училище „Любен Каравелов“. Целта на инициативата е, чрез посещения в местния Аквариум, децата да бъдат запознати с животните, обитаващи Черно море и да бъдат информирани за опазването на водите и бреговете. Проекта, идея на Ротари клуб – Несебър, получи бърза подкрепа от Община Несебър чрез осигуряването на транспорт за учениците. Близо 125 деца от шест паралелки посетиха Аквариума в рамките на една седмица. На място малчуганите се запознаха отблизо с морските котки, чернокоп, попчета, раци и медузи. Най-интересната среща беше тази с един нетипичен обитател за Черно море – октопода Коко. Кулминацията на посещенията беше храненето на животните, което всеки път предизвикваше бурни възгласи в малките посетители. Учениците разбраха, че е важно ние всички да се грижим за опазването на водите и природата чисти, за да живеят добре новите им приятели – морските животни и риби. Организираните посещенията в Аквариума срещнаха подкрепата на учителите и родителите на децата. Идеята на Ротари клуб Несебър е, тази инициатива да продължи и да обхване и по-големите ученици, както и учениците от съставните селища в Общината.

Период за осъществяване на проекта
Октомври 2013- Март 2014

Клубове, участващи в проекта
РК Несебър

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства