Площадка за фитнес на открито
Изграждане на площадка за фитнес на открито съвместно с община Каварна.


Период за осъществяване на проекта
април 2014

Клубове, участващи в проекта
РК Каварна

Начин на финансиране на проекта
средства от пролетен бал

Сума на проекта
5000 лв.