Библиотека на открито
На 29.06.2014г (Петров ден), Ротари Клуб Банкя дари на град Банкя „библиотека на открито“. Библиотеката ще може да се ползва безплатно от гражданите и гостите на курортния град. Всеки желаещ може да вземе и прочете книга, също така, при желание книги ще могат да се оставят, за да бъдат прочетени от други хора. Членовете на Ротари Клуб Банкя дариха повече от 200 книги и 150 списания на откритата библиотека. http://www.rotarybankya.org/2014/07/biblioteka-na-otkrito/

Период за осъществяване на проекта
юни 2014 - декември 2014