Проект"Да възстановим реликвата на гр.Ловеч-Въжения мост"
РК Ловеч съвместно с Община Ловеч пое инициатива за възстановяване Въжения мост над р.Осъм


Клубове, участващи в проекта
РК Ловеч

Начин на финансиране на проекта
ОП

Сума на проекта
над 400000лв