Matching Grant 79289
На 13 октомври 2014 г. в Медицински Университет Плевен, катедра "Акушерски грижи" официално е открита Учебно-тренировъчна зала с Родилен симулатор, осъществени по проект Matching Grant 79289 на Ротари клуб Плевен Центрум със съдействието на РК Крайова Пробитас и РК Ростов на Дон.

Период за осъществяване на проекта
2013-2014

Клубове, участващи в проекта
RC PLEVEN CENTRUM, D2482, RC CRAJOVA PROBITAS, D2241, RC ROSTOV NA DONU, D2220.

Сума на проекта
$ 12'866 USD