Закупуване на респиратор за недоносени бебета за Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф.д-р Д. Стаматов“
Ротари Клуб Варна дари респиратор за недоносени бебета на Специализираната болница по акушерство и гинекология " Проф. д-р Д. Стаматов" . Апарата за изкуствена вентилация на новородени, който ще бъде използван в отделението по неонатология е на стойност 7440 лева като средствата са осигурени  от фонд "Дарения" на клуба и лични средства на Ротарианците. Техниката е от най- модерен
клас, немско производство с осигурен монтаж, сервиз и резервни части.


Период за осъществяване на проекта
01.2015г. - 04.2015г.

Клубове, участващи в проекта
РК Варна

Начин на финансиране на проекта
РК Варна и лични средства на ротарианците

Сума на проекта
7440лв.