Програма Образованост на българина
През 2007 г. членът на клуба проф. Захарий Кръстев предложи клубът да предприеме инициатива за Кръстев предприе истински апостолски поход из страната за да запознае с програмата и извънстоличните клубове., при което обиколи почтитук

Период за осъществяване на проекта
Безсрочен

Начин на финансиране на проекта
Собствени и привлечени средства

Сума на проекта
ежегодно събирани суми