Изграждане на площадка с фитнес уреди на открито
През 2013 година Ротари клуб Поморие реализира проект, като част от Дистриктния грант за 2012/13 година. Финансирането бе: $1100 /1587.30 лв./ от Дистрикта и средства на клуба. Ротари клуб Поморие изгради площадка с фитнес уреди на открито, в двора на Професионалната Гимназия по Туризъм в гр. Поморие. Двора на гимназията бе почистен и благоустроен. Подмениха се градинските бордюри, демонтираха се старите негодни за употреба спортни съоръжения. Част от съществуващите съоръжения  –  греди и успоредки се отремонтираха и боядисаха.  Положена бе обезопасителна ударопоглъщаща гумена настилка. Монтираха се осем уреда за фитнес, при първоначално заложени шест. Това стана възможно след допълнителни преговори с фирмата доставчик на уредите.  Поставени бяха  2 бр. пейки за почивка на спортуващите и подменени осветителните тела, за да бъде осветена спортната площадка.

Период за осъществяване на проекта
2013 год.

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Поморие

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант и РК Поморие

Сума на проекта
14713.20 лв.