„Контрол на диабета в училище“.

Уважаеми родители,

един от приоритетите на Ротари Клуб (РК) София-Сердика, като член на Rotary International е грижата за детското и майчино здраве. По примера на РК Банско- Разлог ние ротарианците от РК София-Сердика стартираме проекта „Контрол на диабета в училище“.

Проектът цели да
провери нивото на кръвната захар сред
 учениците в училище.

Проверката ще се извърши чрез т.н. бърз скринингов тест. След убождане (със стeрилна игличка за еднократна употреба) на върха на някой от пръстите, капка кръв се накапва върху специална лентичка вкарана в апарат наречен глюкомер. Резултата се отчита след няколко секунди. Процедурата по това изследване е съгласувана и одобрена от клиниката по ендокринология, диабет и генетични заболявания при Специализираната Болница за Активно Лечение по Детски  болести – София и ръководството на 22 СОУ - наши партньори в този проект.

 
Уважаеми родители – необходимо е вашето писмено съгласие, за да можем да проведем това изследване на вашето дете. Това изследване ще е безплатно. В случай че сте съгласни, моля попълнете декларацията, която можете да изтеглите по-долу.
Изследването ще се проведе на 14 май 2016 – в деня на спортния празник на 22 СОУ. Моля заповядайте в училището! Ще има и втора дата, за която ще ви уведомим допълнително. В случай че сте съгласни да извършим това изследване на вашето дете, моля да имате предвид, че изследването следва да се извърши поне 2 часа  след  хранене! 

Информация за дарители

Един от приоритетите на Ротари Клуб (РК) София- Сердика, като член на Rotary International е

 грижата за детското и майчино здраве
По примера на РК Банско-Разлог, ние ротарианците от РК София-Сердика стартираме проекта
 „Контрол на диабета в  училище“

Проектът цели
 да провери нивото на кръвната захар
 сред учениците в училище

Проверката ще се извършва чрез т.н.
 бърз скринингов тест
 
След убождане (със стeрилна игличка за еднократна употреба) на върха на някой от пръстите, капка кръв се накапва върху лентичка на глюкомер - резултатът се отчита след няколко секунди.
 
Процедурата по това изследване е съгласувана и одобрена от Клиника по ендокринология, диабет и генетични заболявания при
 СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СОФИЯ,
както и от ръководството на съответното училище - наши партньори в този проект
 

Първото изследване ще бъде проведено в 22 СОУ – София на 14 май 2016 – в деня на спортния празник на училището.Период за осъществяване на проекта
май.2015

Клубове, участващи в проекта
РК София Сердика