Оборудване на стая за работа с проблемни деца и техните родители.
Оборудване на стая за работа с проблемни деца и техните родители в СОУ "Иван Вазов" Нова Загора. За целта се реновира изцяло стая в училището по начин, който да предразполага към неформални разговори с деца и родителите им.

Период за осъществяване на проекта
2015/2016

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Нова Загора

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства и дарения

Сума на проекта
3000