Осигуряване на фотокаталитични пречистватели на въздуха за детски градини в гр.Раднево


Клубове, участващи в проекта
РК Раднево,РК Сливен, РК СтараЗагора ,РК Димитровградгора

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант

Сума на проекта
6442.20 лв.