Туптящо сърце - РК Стара Загора -Берое
Проект за подобряване възможностите при лечения в Кардиологична клиника на УМБАЛ - Стара Загора. Съвместен дългосрочен проект с клуба спонсор от РК София -Витоша . Разработен петгодишен план за устойчива реализация и развитие на проекта.

Период за осъществяване на проекта
23.11.2016 - 07.04.2017

Клубове, участващи в проекта
+РК София-Витоша

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства и дарения

Сума на проекта
2519 лева